Menu
Vyhledávání
Kalendář
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Fotogalerie

Informace

Program Evangelického dne – Program Dnia Ewangelickiego

17. 9. 2017; Evropská města reformace – Europejskie Miasta Reformacji: Cieszyn, Český Těšín


C i e s z y n


9:30

Vystoupení dechových orchestrů Slezské církve evangelické a. v. – Występ orkiestr dętych Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. (Plac Kościelny)


10:00

Slavnostní bohoslužba – Uroczyste nabożeństwo, kázání: biskup Slezské církve evangelické a. v. Mgr. Tomáš Tyrlík (kościół Jezusowy)


10:30 – 12:00

Nedělní besídka pro děti – Szkółka niedzielna dla dzieci (společný začátek v kostele, pak po vystoupení se děti přemístí do prostor Alumnea, Plac Kościelny 6 – wspólne rozpoczęcie w kościele, po występie dzieci przejście do budynku Alumneum, Plac Kościelny 6)


12:00

Oběd – Obiad (ve stanech – w namiotach, Plac Kościelny, przed budynkiem Alumneum)


12:00, 12:45, 13:30

Prohlídky Muzea protestantizmu – Zwiedzanie Muzeum Protestantyzmu (3. patro Ježíšova kostela – III piętro kościoła Jezusowego)

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie jest właścicielem bogatych zbiorów bibliotecznych, archiwalnych oraz muzealnych będących świadectwem wielowiekowej działalności kulturalnej i społecznej luteran, które funkcjonują w strukturach parafii jako Muzeum Protestantyzmu oraz Biblioteka i Archiwum im. B. R. Tschammera. Ich głównym zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie, ochrona oraz udostępnianie i popularyzacja szeroko rozumianej kultury i dziedzictwa Reformacji na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Cieszyńskiego. Ich siedzibą jest gmach Kościoła Jezusowego.

Placówka została otwarta w marcu 2009 r. Oprócz zbiorów bibliotecznych, liczących ponad 23 000 tomów, placówka posiada w swoich zbiorach liczne pamiątki, związane z historią protestantyzmu w Cieszynie oraz życiem samego miasta. W ramach wystawy, mieszczącej się na balkonie świątyni, zobaczyć można m.in. liczne dokumenty, zdjęcia oraz publikacje a także naczynia liturgiczne (w tym kielich do udzielania komunii z 1712 roku). Do najcenniejszych eksponatów należą: orzeł cesarski z wizerunkiem Józefa I, pochodzący z „laski łaski“, którą w 1709 roku hr. Ludwik Ziznendorf wyznaczył miejsce pod budowę kościoła oraz fotel, na którym zasiadał cesarz Franciszek Józef I podczas wizyty w mieście w 1817 roku.
Č e s k ý T ě š í n


od 12:30

Prezentace činnosti církve a diakonie, stánky s literaturou, občerstvení (areál Diakonického a vzdělávacího centra Vladislava Santariuse, ul. Dukelská 5a)


od 12:30

Výstava „Cithara sanctorum – písně duchovní“ (studovna Diakonického a vzdělávacího centra Vladislava Santariuse, ul. Dukelská 5a - viz mapka níže: č. 4)

Spevník Cithara Sanctorum – Písně duchovní staré i nové (známy ako Tranovského kancionál, Tranoscius) vyšiel prvý raz v roku 1636 v kníhtlačiarni majstra Brewera v Levoči. Zostavil ho evanjelický farár Juraj Tranovský, pochádzajúci z Tešína (Sliezsko), ktorý sa v čase náboženského prenasledovania uchýlil na Slovensko, do Liptovského Mikuláša. Tam zhromaždil a vydal 414 duchovných piesní, medzi ktorými okrem starších českých, niekoľkých slovenských a preložených nemeckých a latinských duchovných piesní bolo i z 90 jeho vlastných piesní. Tieto piesne dodnes tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho Evanjelického spevníka. Tranovského kancionál dosiahol okolo 220 vydaní (viac ako ktorékoľvek iné dielo v našom prostredí). Vystavené exponáty pochádzajú zo zbierok Slovenského národného literárneho múzea a Slovenskej národnej knižnice v Martine.


14:00

Stezka pro děti – Gry i zabawy dla dzieci (Park Adama Sikory - viz mapka: č. 8)

Reformace je časem odvahy. Mějte proto, děti, dneska odvahu nekoukat do mobilu či tabletu a přijďte za námi do Parku Adama Sikory v Českém Těšíně. Máme pro vás připravené hry, soutěže, jednoduché lanové aktivity, skákací hrady, mega bubliny, balónky a samozřejmě taky odměny a něco sladkého na zub. Formou her a soutěží se podíváme na několik lidí, o kterých píše Bible, a zjistíme, jestli oni taky k něčemu v životě potřebovali odvahu.


14:30 – 16:00

Prohlídka věže kostela Na Nivách s výhledem na město – Zwiedzanie wieży kościoła Na Niwach z panoramą miasta (evangelický kostel, Na Nivách 1 - viz mapka: č. 1)


14:30, 15:00, 15:30

Prohlídky Muzea protestantizmu DVC včetně výstavy Biblí – Zwiedzanie Muzeum Protestantyzmu wraz z wystawą Biblii (Diakonické a vzdělávací centrum Vladislava Santariuse, ul. Dukelská 5a - viz mapka: č. 3)

Muzeum Diakonického a vzdělávacího centra je zaměřené na expozici protestantismu na území Těšínského Slezska. Zajímavými exponáty chceme poukázat na historický vývoj a upozornit na vliv totalitního systému pro církev. V našem muzeu se můžete dozvědět mnoho faktografických údajů z historie od církevní reformace roku 1517 až do současnosti. Zároveň chceme poutavou formou sdělit nejzajímavější příběhy, nejdůležitější mezníky či nejtemnější období evangelické církve. Všechny tyto informace se pokoušíme zařadit do dobového i regionálního kontextu, abyste mohli získat lepší představu o době mnohdy hodně vzdálené. Vystavené Bible pochází ze sbírky Muzea Bible v Jablunkově a také z vlastních zdrojů SCEAV a SD.


14:30

Semináře – Seminaria

• Beseda s pracovníkem Hlasu mučedníků vezněným v Súdánu Ing. Petrem Jaškem (velký sál Diakonického a vzdělávacího centra Vladislava Santariuse, ul. Dukelská 5a, 1. patro - viz mapka: č. 5)

Ing. Petr Jašek

Narozen v roce 1963. Český humanitární pracovník, dokumentarista a spolupracovník české pobočky organizace Hlas mučedníků. Petr Jašek má dvacetiletou praxi ve zdravotnictví a působil také v nemocniční administrativě, byl ředitelem nemocnice v Počátkách. V 90. letech byl rovněž zástupcem starosty města Počátky. Humanitárně kromě Súdánu působil také v Nigérii, kde pomáhal obětem útoků islamistické skupiny Boko Haram. Je členem sboru Církve bratrské v Kladně.

Do Súdánu se vydal kvůli dokumentaci pronásledování tamních křesťanů, k němuž mělo docházet při střetech mezi vládou a povstalci v pohoří Núba ve státě Jižní Kordofán. V prosinci 2015 byl zadržen súdánskými úřady v Chartúmu. Spolu s dvěmi dalšími súdánskými aktivisty byl obviněn z protistátní činnosti a špionáže. V lednu 2017 byl Petr Jašek súdánským soudem odsouzen ke 20 letům odnětí svobody za údajnou protistátní činnost, k dalším 6 měsícům za šíření pomluv o Súdánu a ke dvěma rokům vězení za rozsévání nenávisti mezi náboženskými komunitami a nelegální vstup do země. Úhrnný trest tedy tvořil 23,5 let odnětí svobody a pokuta ve výši 100 000 súdánských liber (cca 400 000 českých korun) za vykonávání humanitární práce bez řádného povolení.

V únoru 2017 mu byla udělena prezidentská milost a zároveň súdánský prezident Umar al-Bašír nařídil jeho okamžité propuštění. Do České republiky se vrátil 26. února 2017 společně s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem, který byl v Súdánu a o jeho propuštění vyjednával.


• Přednáška Mgr. Daniely Fiačanové: „Anna Třanovská, roz. Polani z Polansdorfu – věrná služebnice Páně“ (studovna Diakonického a vzdělávacího centra Vladislava Santariuse, ul. Dukelská 5a, přízemí - viz mapka s. 19, č. 4)

Mgr. Daniela Fiačanová

Dlhoročná osvetovo-kultúrna pracovníčka, folkloristka, literárna historička. Ostatných 20 rokov pracovala ako múzejníčka v stálej expozícií Tatrín a Žiadosti slovenského národa, ktorá sa nachádza v starej Hodžovej fare a patrí Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. V súčasnosti je cirkevnou archivárkou viacerých cirkevných zborov. Je dlhoročnou presbyterkou Cirkevného zboru ECAV vo Svätom Kríži-Lazisku. Je správkyňou Knižnice Martina Rázusa a podpredsedníčkou Občianskeho združenia Spolok Martina Rázusa. Jej osobným predmetom výskumu sú liptovskomikulášske ženy v dejinách kultúry, cirkvi a spoločnosti.


• „Ciągła reformacja Kościoła“ – diskusní fórum o aktuálnosti reformace církve (sál ústredí Slezské církve evangelické a. v., Na Nivách 7 - viz mapka: č. 2)

Ks. prof. Józef Budniak

Urodził się w Cieszynie i na terenie miasta obecnie mieszka. Profesor doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii ekumenicznej; referent do spraw ekumenizmu w diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego; w latach 1992-2000 prezydent Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej Region Polski.

Działalność naukowa koncentruje się na zagadnieniach związanych z teologią ekumeniczną i historią Kościoła. W jej ramach można wyróżnić trzy zasadnicze nurty badawcze: prace poświęcone teologii ekumenicznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wyznaniowej na terenie Polski i Śląska Cieszyńskiego oraz Republiki Czeskiej; szeroko pojętą jedność chrześcijan „jedność w różnorodności” na kontynencie europejskim ze szczególnym uwzględnieniem duchowej misji Kościoła; prace z zakresu hagiografii i historii Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem historii Śląska, Moraw i Czech.

Dorobek naukowy obejmuje łącznie 126 pozycji naukowych i popularno-naukowych w tym: 5 publikacji książkowych, 95 oryginalnych prac naukowych, i 26 prac popularno-naukowych. Uczestniczył w 114 konferencjach na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, na których wygłosił referaty. Był: redaktorem naukowym 12 prac zbiorowych; recenzentem naukowym łącznie: 26 książek i oryginalnych prac naukowych. Zorganizował 21 konferencji naukowych, w tym międzynarodowy kongres ekumeniczny (Cieszyn 1995). Jest członkiem 6 towarzystw naukowych: Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej – Sekcja Teologiczna, Polskiej Akademii Nauk – Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich przy Uniwersytecie Śląskim, Komitetu Krajowych Ekumenicznych Dni Biblijnych, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz przewodniczącym Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów.


Dr Jerzy Sojka

Urodzony 21 września 1984 roku w Cieszynie. W latach 2003-2008 odbył jednolite studia magisterskie na kierunku teologia w zakresie teologii ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ukończone z wynikiem bardzo dobrym. Tytuł magistra uzyskał na podstawie pracy: „Usprawiedliwienie w teologii Marcina Lutra w latach 1512-1520”. W latach 2008-2012 odbył studia III stopnia w zakresie nauk teologicznych – teologii ewangelickiej, prawosławnej i starokatolickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W roku akademickim 2010/2011 przebywał na rocznym stypendium doktoranckim na wydziale teologicznym Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. W 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii systematycznej na podstawie rozprawy: „Wieczerza Pańska jako nota ecclesieae w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej”.

Jest autorem lub współautorem książek: „Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma“, „Kościół i urząd kościelny w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej“, „Reformatorzy“. Prowadzi cykle artykułów przybliżające dziedzictwo teologiczne Reformacji na łamach następujących tytułów: „Luteranin” (prezentacja pism M. Lutra), „Warto” (prezentacja teologii „Wyznania Augsburskiego”), „Zwiastun Ewangelicki” (prezentacja historii i teologii Reformacji XVI wieku; cykl prowadzony wraz z Ł. Barańskim).


Mgr. Martin Piętak, Th.D.

Narozen 3. března 1973. Je českým luterským pastorem, teologem a pedagogem. Studoval teologii v Krelingen, Bratislavě, Praze a St. Louis. Působil v duchovenské službě Slezské církve evangelické a. v. jako vikář ve sboru v Návsí (1997–1999) a ve sboru v Ostravě. V letech 1999–2011 pracoval jako odborný asistent na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se věnuje zejména problematice křesťanské výchovy dětí. Od roku 2010 je členem Rady Evangelikálního teologického semináře v Praze. Roku 2012 se stal pastorem sboru SCEAV v Českém Těšíně. Roku 2016 se stal členem Církevní rady SCEAV; roku 2017 byl zvolen náměstkem biskupa SCEAV.


14:30

Sejšn pro mladé – Program dla młodzieży (Kino Central, ul. Štefánikova 27 - viz mapka: č. 6)

Pro mládežníky připravujeme odpolední setkání v Kině Central, které bude pojato jako narozeninová oslava 500 let reformace církve. Během setkání promluví výrazné osobnosti SCEAV a představí, kde by chtěli naší církev vidět za 20 let. Poté bude následovat panelová diskuse s hosty. Samozřejmě nebude chybět biblické poselství a společný zpěv.


17:00

Koncert k 500. výročí publikace Lutherových 95 tezí (evangelický kostel, Na Nivách 1 - viz mapka: č. 1)

Janáčkova filharmonie Ostrava; dirigent Heiko Mathias Förster (Německo), baryton Henryk Böhm (Německo)

Slavnostní koncert je sestaven z kompozicí, kterými se vlivní skladatelé veřejně přihlásili k odkazu německého církevního reformátora Martina Luthera. Jeho poselství bude předáno ústy vynikajícího berlínského barytonisty Henryka Böhma za doprovodu ostravské JFO. Na Brahmsovo Německé rekviem v rámci zahajovacího koncertu SHF nyní naváží jeho čtyři písně na texty Starého a Nového zákona. Novogotickými klenbami chrámu se následně ponese protestantský chorál „Náš Bůh je pevný hrad“ Mendelssohnovy Reformační symfonie.

Program

Johann Sebastian Bach (1685–1750) arr. Stokowski: Nun komm der Heiden Heiland, BWV 659 Johannes Brahms (1833–1897) arr. Raphael: Vier ernste Gesänge, op. 121 / Čtyři vážné zpěvy Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847): Symfonie č. 5 „Reformační“

Vstupné: 180,- Kč plná cena; 120,- Kč zlevněné (senioři, studenti, ZTP); 50,- Kč děti do 15 let


17:00

Divadelní představení pro děti „Malý princ“ – Przedstawienie teatralne dla dzieci „Mały książę“ (KaSS Střelnice, Střelniční 1 - viz mapka: č. 7)

Kdo by neznal nejznámější literární dílo francouzského spisovatele a pilota Antoina de Saint-Exupéryho… Divadelní představení v podání souboru Těšínského divadla Bajka hledá odpověď na to, co nám pomáhá překonávat překážky a co je vlastně v životě opravdu důležité. Přitom se ale můžeme vesele chichotat, stejně jako Malý princ. Vstup zdarma.


Mapka centra Českého Těšína

| Autor: jak | Vydáno dne 07. 09. 2017 | 1062 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Novinky
19.04.2018: Sušská rybka na Facebooku
Informujeme, že stránku našeho farního sboru najdete také na Facebooku: Sušská rybka Fb. Można tam znaleźć wszelkie aktualne informacje dotyczące życia zborowego oraz ciekawych inicjatyw, godnych polecenia.

18.03.2018: Zpráva ze života a práce sboru za rok 2017
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

12.12.2017: Porządek nabożeństw - 2018 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2018. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke stažení zde.


12.03.2017: Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2016
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

© 2003-2018 sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Prostřední Suché
Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.