Menu
Vyhledávání
Kalendář
<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Fotogalerie

Informace o nás

Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania

ŚKEAW wyrasta z tradycji i nauki apostolskiej, na nowo akcentowanych przez Reformację oraz ruchy przebudzeniowe. Jako część Chrystusowego Kościoła powszechnego dążymy do wypełnienia swego posłannictwa: czystego zwiastowania ewangelii, właściwego udzielania sakramentów i prowadzenia życia ludu Bożego poprzez oddawanie czci Bogu Trójjedynemu, wzajemną służbę w miłości, pomoc potrzebującym oraz pozyskiwanie i nauczanie uczniów Chrystusowych. Realizacji wszystkich tych zamiarów przyświeca motto: „Obdarzeni wiarą – powołani do służby”.
Podstawą nauki Kościoła jest Biblia, to jest natchnione i bezbłędne Słowo Boże. Kościół odwołuje się do dziedzictwa Wyznania Augsburskiego z r. 1530, jak również i dalszych Ksiąg Symbolicznych tej konfesji, stanowiących wyraz historycznej i duchowej kontynuacji nauki ks. dra Marcina Lutra.


Obszar działalności i organizacja

Kościół działa zwłaszcza na terenie Śląska Cieszyńskiego w Kraju Morawskośląskim, tzn. w północno-wschodniej części Republiki Czeskiej, na granicy z Polską i Słowacją. Zrzesza wiernych zwłaszcza narodowości czeskiej i polskiej, zaś nabożeństwa w większości parafii odprawiane są w obydwu tych językach. Kościół liczy ok. 20 000 członków w 21 parafiach i kilku stacjach kaznodziejskich oraz misyjnych.

Najwyższym organem Kościoła, decydującym o wszystkich sprawach zasadniczych, jest Synod. Kościołem zarządza dziewięcioosobowa Rada Kościelna, na czele której stoi biskup ks. Jan Wacławek oraz kurator Kościoła inż. Adam Cieślar. Zastępcą biskupa jest ks. sen. Tomáš Tyrlík, zaś funkcję zastępcy kuratora pełni Bc. Marta Czyżová. Земляника


Zarys historii Kościoła

Idee reformacji dotarły na Śląsk Cieszyński już za życia ks. dra Marcina Lutra. Około r. 1550 całe Księstwo Cieszyńskie było ewangelickie. Piastowski książę Wacław Adam, który stał się gorliwym zwolennikiem reformacji, nadał Kościołowi ewangelickiemu prawne podstawy egzystencji oraz porządek kościelny.

Sytuacja uległa zmianie, gdy w r. 1653 bezpośrednią władzę na Śląsku objęli Habsburgowie. W 1654 r. zostały zamknięte i odebrane ewangelikom wszystkie kościoły, zabroniono odprawiania nabożeństw po domach, księża zostali wygnani z kraju. Dopiero po 55 latach ciężkich prześladowań, kiedy to ewangelicy zgromadzali się potajemnie w górach i lasach, nastąpiło złagodzenie restrykcji za czasów cesarza Józefa I, poprzez zawarcie tzw. Ugody Altransztadzkiej. Dokument ten zezwalał na budowę kościoła Jezusowego w Cieszynie (1709).

W r. 1781 cesarz Józef II ogłosił tzw. Patent Tolerancyjny, na mocy którego zezwolono ewangelikom na budowę dalszych kościołów (mogły to być jedynie domy modlitwy bez wieży, usytuowane tyłem do drogi głównej). W krótkim czasie powstały parafie w Bystrzycy, Błędowicach, Ligotce Kameralnej, Nawsiu i innych miejscowościach Śląska Cieszyńskiego. Równouprawnienie z katolikami zagwarantował jednak dopiero Patent Protestancki z r. 1861. goji berry

Przełom XIX i XX wieku naznaczony był zmaganiami i walkami narodowościowymi. W okresie tym do głosu dochodzi także fala przebudzenia duchowego, z którego wyrosła Społeczność Chrześcijańska oraz diakonia ewangelicka.

W okresie II wojny światowej służba niemal wszystkich miejscowych księży została uniemożliwiona, niektórzy z nich zostali wywiezieni na roboty przymusowe albo znaleźli się w więzieniu, jedna piąta z nich zginęła w obozach koncentracyjnych. Po wojnie reżim komunistyczny wytyczył sobie za cel likwidację życia religijnego, dlatego też starał się kontrolować i ograniczać wszelką działalność Kościoła. Naciskom tym stawiał opór wewnątrzkościelny ruch misyjny, z którego wyrosło wielu oddanych i dobrze wyszkolonych pracowników Kościoła. Obecnie Społeczność Chrześcijańska zajmuje się działalnością ewangelizacyjno-misyjną zwłaszcza poprzez organizowanie ogólnokościelnych obozów młodzieży XcamP w Śmiłowicach. Spośród organizacji ściśle współpracujących z Kościołem wymienić należy Stowarzyszenie Marcina Lutra, Towarzystwo Ewangelickie, Stowarzyszenie Benjamin i in.


Diakonia Śląska

Nawiązując do wcześniejszej działalności diakonijnej ks. sen. K. Kulisza Kościół powołał do życia w r. 1990 Diakonię Śląską, która wkrótce stała się jedną z czołowych organizacji w sferze socjalnej. Na czele Diakonii Śląskiej stał od początku inż. Czesław Santarius. Obecnie jego dzieło kontynuuje dr Zuzana Filipková. W centrum uwagi Diakonii znajdują się osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni oraz wszyscy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W chwili obecnej prowadzonych jest ponad 60 ośrodków. Od r. 2005 zasięg działalności Diakonii Śląskiej rozszerzył się na Kraj Południowomorawski oraz Ołomuniecki. W ramach systemu szkolnictwa kościelnego Diakonia prowadzi sieć przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich. W dziedzinie kształcenia fachowego działalność Diakonii za pośrednictwem akademii Interdiac (której Diakonia Śląska jest założycielem) osiągnęła rozmiar międzynarodowy.

Mozaikę działalności uzupełnia wolontariat krajowy i międzynarodowy, działania w sferze przedsiębiorczości socjalnej, współpraca i partnerstwo z organizacjami na platformie krajowej i międzynarodowej. Diakonia Śląska rozwija pomoc potrzebującym także za pośrednictwem działań humanitarnych oraz współprowadząc Bank Żywności w Ostrawie.


Dalsze oblicza działalności Kościoła

Wzrastająca liczba rozwodów, niski przyrost naturalny i wiele innych symptomów stanowić winno sygnał alarmowy dla współczesnego społeczeństwa. W związku z tym Kościół organizuje m.in. Konferencje Rodzin, zmierzające do refleksji nad pytaniami, z którymi borykają się współczesne rodziny. Istotnym elementem służby Kościoła jest praca z dziećmi, prowadzona na poziomie parafialnym oraz ogólnokościelnym. W r. 2005 założona została Kościelna Szkoła Podstawowa, która wraz z przedszkolem ma swoją siedzibę w Trzyńcu. Liczba dzieci w przedszkolu oscyluje koło 20, liczba uczniów w szkole koło 180. Program kształcenia oparty jest na koncepcji wychowania i nauczania chrześcijańskiego, przenikającego nauczanie różnych przedmiotów. Uczniowie i nauczyciele rozpoczynają codzienną naukę chwilą modlitwy i czytania Pisma Świętego.

W parafiach odbywają się tradycyjnie spotkania młodzieży, w ramach których nastolatkowie prowadzeni do żywej wiary w Jezusa Chrystusa mogą wspólnie kultywować wartości chrześcijańskie. Projekt Ewangelizacyjny M.I.S.E. organizuje konferencje modlitewne, prowadzi sieć klubów ewangelizacyjnych na terenie różnych parafii, organizuje letnią szkołę misyjną, jednorazowe imprezy ewangelizacyjne i sportowe oraz obozy języka angielskiego.

Spośród inicjatyw Kościoła w mediach wymienić należy transmisje nabożeństw oraz własne programy autorskie dla Czeskiego Radia, Radia TWR oraz lokalnych telewizji kablowych. Kościół wydaje czesko-polski miesięcznik „Přítel-Przyjaciel” oraz rocznik „Kalendarz Ewangelicki”. Dział Internetu zajmuje się web designem oraz przekazywaniem informacji, oferując także służbę duszpasterską i spełniając za pomocą internetu swe cele ewangelizacyjno-misyjne. Wydawane przez Kościół publikacje mają na celu utwierdzanie tożsamości i kształcenie jego członków.

W r. 2011 otwarty został nowy Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny „Beskidzka Oaza” w Piosku k. Jabłonkowa. Obiekt malowniczo położony w Beskidach jest bazą wypadową dla licznych wycieczek pieszych oraz rowerowych. Sport można tutaj uprawiać przez cały rok.


Partnerstwo i ekumenia

ŚKEAW należy do rodziny wspólnot chrześcijańskich zrzeszonych w Ekumenicznej Radzie Kościołów w RC. Jesteśmy członkami Światowej Federacji Luterańskiej, Konferencji Kościołów Europejskich, Wspólnoty Kościołów Ewangelickich Europy (GEKE) oraz Światowej Rady Kościołów. Naszymi Kościołami partnerskimi są: Ewangelicko-Luterański Kościół Krajowy Braunschweigu, Samodzielny Kościół Ewangelicko-Luterański (SELK) z siedzibą w Hanowerze (Niemcy), Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego na Słowacji oraz Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w RC. Współpracujemy także z wieloma innymi Kościołami Europy i USA.


| Autor: jak | Vydáno dne 18. 04. 2012 | 4903 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Novinky
19.04.2018: Sušská rybka na Facebooku
Informujeme, že stránku našeho farního sboru najdete také na Facebooku: Sušská rybka Fb. Można tam znaleźć wszelkie aktualne informacje dotyczące życia zborowego oraz ciekawych inicjatyw, godnych polecenia.

18.03.2018: Zpráva ze života a práce sboru za rok 2017
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

12.12.2017: Porządek nabożeństw - 2018 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2018. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke stažení zde.


12.03.2017: Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2016
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

© 2003-2018 sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Prostřední Suché
Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.