Menu
Vyhledávání
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Fotogalerie

Život s Bohem

W imię Jezusa

„Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.“ (Ko 3,17 – heslo dne)

Všemohoucí, dobrý Otče, všechna naše záchrana závisí na tom, abychom dobře rozuměli tvému svatému Slovu. Proto nám je pomoz poslouchat, pochopit a přijmout v upřímné víře. Dej, ať správně poznáme tvou spásnou vůli a co nejvážněji k ní přilneme. To vše k tvé chvále a slávě pro našeho Pána Ježíše Krista. (Podle štrasburské agendy 1525)„W imieniu Twoim wkroczę, Boże, w ten nowy rok, w ten nieznajomy kraj” – powiada autor jednej z pieśni noworocznych, które w naszych nabożeństwach chętnie śpiewamy. To najpiękniejszy pierwszy krok, jaki możemy sobie wyobrazić. Wyjść w imieniu Jezusa. Całe dzisiejsze nabożeństwo ma nam o tym przypominać. Hasło dnia wskazało nam wyraźnie, iż wszystko, cokolwiek czynimy, w słowie lub uczynku, mamy czynić w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. A więc zawiera się w tym haśle Pawłowym również i ta prawda, którą staraliśmy się zgłębić w niedzielę – Słowo ma moc stwórczą; również i o nas jest powiedziane: cokolwiek CZYNIMY W SŁOWIE... Słowo może zranić, zniszczyć, zburzyć. Słowo miłości, dobre słowo wypowiedziane w prawy czas, może pokrzepić i natchnąć życiodajną siłą. A potem: „... i w uczynku”. Słowo staje się ciałem, wychodzi na zewnątrz, staje się DOKONANYM CZYNEM. O, jakże to ważne, by całe nasze postępowanie przeniknięte było Duchem Chrystusowym, Nim powodowane, Nim kierowane i niesione, już od pierwszego zamysłu, pierwszej idei powstałej w sercu, aż po dobro, które jest zrealizowane, dokonane i stało się w swych skutkach błogosławieństwem dla wielu! O to się módlmy, o to prośmy; gdybyśmy bowiem tak postępowali, jak chce Chrystus, gdyby to On zawsze swoim Duchem nami kierował, nasze życie byłoby o wiele szczęśliwsze, bo mniej byśmy narobili wokół siebie i w sobie samych spustoszenia swoją popędliwością, gniewem, niecierpliwością, może chciwością, zazdrością – i wiele, wiele innych cech można by tu jeszcze wymieniać, noszących znamiona skazy grzechu.

Pierwszy krok w imieniu Jezusa... Jakie są nasze pierwsze kroki? Jedna z moich ulubionych rozgłośni radiowych ma teraz reklamę o tym, że trzeba mieć dwie prawe nogi. No bo gdy ktoś wstanie z łóżka lewą nogą, to w języku polskim oznacza, że przez cały dzień jest zły i zagniewany, co powoduje że nic mu się nie udaje. Jest źle nastawiony do życia, nastawiony negatywnie. I potem wiadomo, jak będzie też nastawiony do drugiego człowieka... Lepiej nie mówić! Czasami mam wrażenie, że na ulicy, na drodze, w urzędzie, w sklepie na zakupach (a jeszcze przedtem na parkingu, ho, ho!) wszyscy wszystkim tylko przeszkadzają. „Tych ludzi na świecie jest już za dużo” – potem utyskujemy. Za wolno jeżdżą ci przed nami, za szybklo ci, co nam na zderzaku siedzą, po co się pchają tak ci wszyscy petenci, że się do żadnego urzędnika nie można dopchać, nic załatwić... Internet tak arcywolno chodzi, bo się tam ludzisków naraz napchało i bzdurami się zajmują, podczas gdy ja potrzebuję sprawdzić lub załatwić coś najważniejszego w świecie. To znaczy „wstać lewą nogą”. Wstać prawą miałoby oznaczać: być bardziej życzliwym dla drugich, pozwalać im mieć też własne sprawy i je w ciągu dnia załatwiać – a Jezus uczy, że nawet ponad swoje własne te interesy drugich mielibyśmy przedkładać! Niesamowite. Ale czyż takie „wstawanie prawą nogą z łóżka” to nie jest właśnie sens naszego tutaj zgromadzenia, nasz główny temat i prośba? Wstać, wyjść, wykroczyć w imieniu Jezusa. W miłości i serdeczności, szerząc wokół siebie pokój, bo przecież wszędzie gdzie Jezus się pojawiał, wnosił pokój!

Jeszcze ważniejsza niż pierwszy krok jest pierwsza myśl, jaka pojawi się w naszym umyśle zaraz po przebudzeniu. Dokąd ją skierujemy? Statystyki podają, że pierwsza rzecz jaką czyni grubo ponad połowa populacji świata, to włączenie internetu – w różnych celach; by sprawdzić co dzieje się na świecie, jaka pogoda, by zacząć pracę itp. Nie potrzebujemy do tego wielkich urządzeń, nie musimy wychodzić z łóżka i siadać do komputera, bo mamy smartfony i iPhone’y, czyli generalnie coś małego pod ręką, co bynajmniej nie służy już tylko do telefonowania. Pierwsza myśl, pierwszy krok: internet. Sieć, w której są wiadomości – dobre i złe. Ciekawe, że pierwszy człowiek też zerwał owoc z symbolicznego drzewa poznania dobrego i złego. Jednak dzisiejszy dzień ma nam przypomnieć sprawę o wiele ważniejszą. Nie to jest aż tak istotne, czego się dowiesz, co do ciebie przyjdzie, czego jesteś ciekaw, albo czego się obawiasz – ważne, jaka jest postawa twojego serca, zanim wszystkie sprawy tego świata do ciebie dotrą, zanim je przyjmiesz i zaczniesz w swoim trybie codziennym „opracowywać”.

Zatem: pierwsza myśl – do Jezusa. Jako modlitwa. Podziękowanie, że mogę się obudzić, za noc, za nowy dzień. A jeśli nie, to chociaż prośba, błagalne wołanie, by strzegł i kierował moimi krokami w tym dniu, gdy jest on trudny. Pierwsza myśl – od Jezusa. Bo nie tylko ja mam do Niego mówić, ale jeszcze istotniejsze jest to, co On mówi do mnie. Jak mówi? Przez swoje Słowo, Biblię. Rok 2013 to Rok Biblii. W „Przyjacielu” mamy wezwania, by za ten rok przeczytać całą Biblię. Mamy kalendarzyki, które mogą nam pomóc być systematycznymi w tych naszych noworocznych przedsięwzięciach. Ale znowu: nie system jest w tym najważniejszy, nie zakon, przymus, nawet ten, który sami sobie narzucimy. Ważne by chcieć się dowiedzieć, co na progu dnia ma mi do powiedzenia sam Pan Bóg! To jest to, o czym mawiał Luter: „Dziś mam dwa razy więcej pracy, muszę więc dwa razy dłużej się modlić”. Czas spędzony sam na sam z Bogiem to nie będzie czas stracony. Strasznie trudno to przyjąć i zastosować. Chyba komuś musi bardzo zależeć, byśmy w to nie uwierzyli...

Ale to przecież „... dzięki bojaźni Pana stronimy od złego”, jak powiada tekst piątego rzędu perykop, który jest na dziś do rozważania przeznaczony, z Księgi Przypowieści Salomona, rozdziału 16. Czytamy tam też: „Gdy drogi człowieka podobają się Panu, wtedy godzi On z nim nawet jego nieprzyjaciół”. A dalej: „Serce człowieka obmyśla drogi, ale Pan kieruje krokami ludzkimi”. To jest to, o czym mówimy. Prośmy, by zaraz w naszym sercu, w umyśle powstawały właściwe zamysły i plany, a wtedy nasze drogi będą się Panu podobały. Obyśmy według Bożego planu mogli kroczyć Jego drogami, jakie dla nas przeznaczył. A wtedy za prawdę oczywistą uznawać będziemy na przykład zdania tak dla dzisiejszego świata górnolotnie brzmiące i niezrozumiałe, jak to: „Lepiej posiadać mniej, ale sprawiedliwie, niż nieuczciwie posiąść wielkie majętności” albo „Lepiej jest zabiegać o mądrość niż o złoto, rozsądniej troszczyć się o rozum niżeli o srebro” czy „Lepiej być skromnym z nic nie mającymi niż z pyszałkami dzielić wielkie łupy”. To już łatwiej pojąć rady: „Człowiek bez zasad sprowadza nieszczęścia, a jego wargi płoną niczym ogniem” (w. 27), „Człowiek porywczy wywołuje spory, oszczerca poróżni nawet dwu przyjaciół” (w. 28) albo „Kto ma niespokojne oczy, pewnie zło układa, kto usta zaciska, już zła się dopuścił” (w. 30). Czytamy też: „Unikanie zła jest celem drogi prostej, kto na nią zważa, zachowa życie” (w. 17). Jakże trafnie przemawia Słowo Boże do naszych konkretnych, codziennych sytuacji!

Á propos... Jako przykład postaci, która wiernie i cierpliwie wsłuchiwała się w sens Bożego Słowa, Kościół rzymskokatolicki podaje swoim wiernym Maryję. Myślę, że to najpiękniejszy przykład, jaki mógł być. Zaufała Słowu, choć brzmiało ono najbardziej niewiarygodnie, jak tylko mogło. To Słowo w niej stało się ciałem – gdy przez dziewięć miesięcy nosiła je i żywiła w swoim łonie. Następnie stało się ciałem do końca jej życia, gdy wszystko co przeżywała było inspirowane tym Bożym Słowem, gdy w ciszy mu ufała i była wierna. I my tak możemy Słowo Chrystusa przyjmować, strzec go w sercu, uczynić z niego „światło dla naszych stóp”, jak powiada psalmista (Ps 119), łaknąć tego Słowa jako pożywienia dla wzmacniania życia wiary. Tak, aby i do nas Pan mógł skierować słowa, które wypowiedział pewnego razu, gdy Jego Matka przyszła do Niego: „Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je” (Łk 11,28). Amen.


Přímluvná modlitba

Pane Ježíši Kriste, ty jsi Pánem i tohoto nového roku. Vstupujeme do něj ve tvém jménu. Prosíme, buď nám po celý rok přítomen. Dávej církvi svého svatého Ducha, abychom vzývali tvé jméno v pravdě. Pane, smiluj se nad námi.

Kyrie, Kyrie, eleison! Kyrie, Kyrie, eleison!

Způsob, aby tvoje jméno bylo svaté na zemi, jako je svaté na nebi. Vysvobozuj je ze zajetí našich falešných představ, aby náš hřích, sobectví a nevážnost nezastíraly tvou svatost a lásku. Nedopusť, aby tvé jméno bylo zneužíváno k posvěcování sobeckých zájmů národů a k mocenským cílům. Pane, smiluj se nad námi.

Kyrie, Kyrie, eleison! Kyrie, Kyrie, eleison!

Všude na světě dávej církvi vyznavače a svědky, kteří by zvěstovali evangelium a přibližovali světu tvé království láskou a službou trpícím, utiskovaným, nemocným, věrností pravdě i v utrpení, oslavováním a chválami. Pane, smiluj se nad námi.

Kyrie, Kyrie, eleison! Kyrie, Kyrie, eleison!

Dej nám časy pokojné, abychom tě po celý tento rok mohli ve společenství tvého lidu chválit. A bude-li pro nás tento rok rokem posledním, nemůžeme ani ve smrti nic více, než vzdávat čest a slávu velikému a navěky požehnanému jménu Ježíš. Ty jsi nás naučil modlit se k Bohu jakožto k našemu Otci, proto společně voláme: Otče náš...


| Autor: jak | Vydáno dne 31. 12. 2012 | 3604 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Novinky
19.04.2018: Sušská rybka na Facebooku
Informujeme, že stránku našeho farního sboru najdete také na Facebooku: Sušská rybka Fb. Można tam znaleźć wszelkie aktualne informacje dotyczące życia zborowego oraz ciekawych inicjatyw, godnych polecenia.

18.03.2018: Zpráva ze života a práce sboru za rok 2017
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

12.12.2017: Porządek nabożeństw - 2018 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2018. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke stažení zde.


12.03.2017: Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2016
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

© 2003-2019 sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Prostřední Suché
Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.