Menu
Vyhledávání
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Fotogalerie

Dějiny

Suchá - počátky reformace

Kazimír vládl na Těšínsku až do roku 1528. Přežil oba své syny a knížectví sdědil jeho vnuk, tehdy teprvé čtyřletý Václav (1528-1579). Vládu v zemi za něj vykonávala matka, markraběnka Anna Braniborská a poručník, přední moravský velmož a stoupenec reformace, Jan z Pernštejna.


V roce 1545 převzal Václav II. Adam správu knížectví do svých rukou. Do roku 1549 bylo téměř celé Těšínsko evangelické. Václav Adam dal evangelíkům ve svém knížectví první církevní zřízení a bohoslužebný řád. Jeho syn Adam Václav se však stal katolíkem a od té doby začala pro evangelíky krutá doba pronásledování. Od roku 1617 jim byly odebírány kostely. Evangeličtí kněží byli ze země vypovězení a evangelické bohoslužby zakázány. Po smrti poslední Piastovské kněžny Alžběty Lukrecie bylo uzavřených na Těšínsku 49 evangelických kostelů a 1 kaple. Pouze ti nejvěrnější zůstali při svém vyznání. Scházeli se na tajných shromážděních v horách a lesích.
Snad ještě vroce 1526 držela Horní a Dolní Suchou jedna majitelka, Anna ze Suché. Horní Suchou získali v polovině 16. století Preusnerové a od té doby se už osudy obou vsí vyvíjely samostatně. Během druhé poloviny 16. století došlo i k rozdrobení statku Dolní Suchá. Sledovat vlastnické vztahy v průběhu 16. – 18. století by bylo poněkud složité. Připomeňme jen, že od roku 1591 do roku 1620 drželi Dolní Suchou Vlčkové, k jejichž panství patřil dvůr se zahradami a sady, existovala zde krčma, v níž vrchnost šenkovala pivo, mlýn a rozvíjelo se zde již rybniční hospodářství. Zřejmě již za Vlčků byl v Dolní Suché vystavěn zámek, který se díky svému dalšímu majiteli zapsal do dějin těšínské reformace. K protestanství se dolnosušská vrchnost i jejich poddaní přihlásili již v 16. století a postupně získali pod svou správu i zdejší kostelík. Odebrán jim byl dne 26. března 1654, kdy jej náboženská komise uzavřela. Ještě dlouho poté však majitel statku Jan Rostek ze Bzí podporoval zdejší evangelíky a v letech 1654-1664 právě na zámku ukrýval evangelického kazatele Jana Pragena. O prosazování katolické víry pán Dolní Suché příliš nedbal ani později. Ve vizitační zprávě z roku 1679 si vizitátor stěžoval, že kolátor, tedy majitel panství, který má pečovat o (již katolický) kostel a školu, je nedbalý. V Dolní Suché se narodil Jiří Sarganek (1702-1743), pozdější významný pedagog, kazatel a hymnolog, konrektor evangelické školy v Těšíně, autor Lipského kancionálu. Jeho otec byl sušským fojtem. Po smrti otce mladý Jiří našel útulek v domě evangelického duchovního, jenž pracoval na panství jako úředník. Ten zacházel s nadaným klukem stejně jako s vlastními dětmi a nechal jej učit. Také v Horní Suché našli útočiště luteránští kněží – víme že od roku 1663 učiteli děti Golkovských a Harasovských byli Samuel Fiducius a Alexandr Pragenus.
Prostřední Suchá vznikla okolo roku 1725 oddělením od Dolní Suché. Právě v tomto roce se totiž Jan Jiří, snad dědic Karla Viléma, majitele dílu Dolní suché, poprve tituluje „ze Lhoty a na Prostřední Suché“. Již v roce 1748 se jako vlastník nově vytvořeného statku uvádí Jan Josef ze Saint Genois a po něm rychle za sebou několik dalších majitelů. Necelé půlstoletí po vzniku Prostřední Suché zde hospodařilo podle vrchnostenského urbáře z roku 1768 celkem 20 poddaných, většinou zahradníků a domkářů.
Na přelomu 18. a 19. století došlo ke scelení Dolní Suché. Jednotlive díly byly postupně zkoupeny a těšínský měšťan Tomáš Kašpárek (zakladatel osady Kašpárkovic, která vznikla v roce 1788 na území Dolní Suché) celý statek odkázal v roce 1833 dceři Marii, manželce barona Mikuláše Mattencloita. Rodina Mattencloitů vlastnila statek až do konce století. Počátkem 19. století byla Horní Suchá koupena Janem hr. Larischem a připojena ke statku Fryštát. Statek Prostřední Suchou získali snad koncem 18. století do držení Rousečtí z Ejvaně. Za nich byl zřejmě barokní zámeček přestavěn v empírovém slohu. Jeho dvoupodlažní budova pravoúhlého půdorysu byla opatřena zajímavou fasádou s pilastry a lizénami. Poté, co získal statek v roce 1834 Mikuláš Mattencloit ztratil zámek svou funkci jako sídlo majitele a postupně chátral. Během 20. století se navíc dostal do poddolovaného pásma a začalo hrozit nebezpečí, že se zřítí. V 60. letech proto musel být zbořen.
V roce 1847 měla Dolní Suchá celkem 676 obyvatel. 85 domů ve vsi patřilo převážně samostatným hospodářům, z nichž 1 byl počítán mezi dvoučtvrtinové sedláky, 9 mezi zahradníky a 70 mezi domkáře. Nájemníci, jichž zde žilo 146, se živili převážně zemědělstvím, pouze tři uváděli jak zemědělství tak řemeslo. V Horní Suché těsně před zrušením poddanství bylo 1010 obyvatel, 104 domů, 203 bytových stran, z nichž se 79 živilo zemědělstvím, 30 řemeslem a 90 řemeslem i zemědělstvím. V Prostřední Suché žilo celkem 702 obyvatel, 63 domů bylo vlastnictvím zemědělských hospodářů. Naprostá většina ze 145 nájemníků se živila zemědělstvím.

| Autor: jak | Vydáno dne 10. 10. 2007 | 2746 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Novinky
19.04.2018: Sušská rybka na Facebooku
Informujeme, že stránku našeho farního sboru najdete také na Facebooku: Sušská rybka Fb. Można tam znaleźć wszelkie aktualne informacje dotyczące życia zborowego oraz ciekawych inicjatyw, godnych polecenia.

18.03.2018: Zpráva ze života a práce sboru za rok 2017
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

12.12.2017: Porządek nabożeństw - 2018 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2018. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke stažení zde.


12.03.2017: Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2016
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

© 2003-2019 sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Prostřední Suché
Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.