Menu
Vyhledávání
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Fotogalerie

Dějiny

Historické kořeny Slezské církve evangelické a. v.

Církev vznikla padesátého dne po vzkříšení Ježíše Krista, když byli jeho učedníci shromážděni v Jeruzalémě a podle Ježíšova zaslíbení sestoupil na ně Duch svatý. V jeho moci se dobrá zvěst o spasení v Kristu přes všechna pronásledování prvních staletí rozšířila do mnohých zemí po celém světě. Dle NC vyznání víry (325, 381, 589) věříme v „jednu svatou, obecnou a apoštolskou církev.“ Lidský hřích, pýcha a bludná učení však způsobily mnohá rozdělení křesťanství.


Proto církevní otcové vzývali: „Církev se vždy musí reformovat, v hlavě i v údech“ („Ecclesia semper reformanda… in capite et in membris“). Této zásady se drželi předreformátoři: Petr Valdus (Francie, 1170), Jan Viklef (Anglie, 1360), Jan Hus (Čechy, 1415) a Jeroným Savonarola (Itálie, 1475). Jedním z největších reformátorů církve – vedle Ulricha Zwingliho a Jana Kalvína – byl nepochybně Dr. Martin Luther, augustiánský mnich a profesor teologie na univerzitě ve Wittenbergu. Nejdůležitější zásady Lutherova učení se staly principálními body celého protestantismu. Jsou to: a) sola Scriptura – pouze Písmo svaté, b) solus Christus – pouze Kristus, c) sola gratia – pouze milost, d) sola fide – pouze víra. Na Slezsku se reformaci dostalo vřelého přijetí a podpory ze strany vrchnosti již za Lutherova života. Do roku 1549 bylo téměř celé Těšínsko evangelické. Velkou zásluhu na tom měl horlivý stoupenec reformace, těšínský kníže Václav Adam z rodu Piastovců, který dal evangelíkům ve svém knížectví první církevní zřízení a bohoslužebný řád. Jeho syn Adam Václav se však stal katolíkem a od té doby začala pro evangelíky krutá doba pronásledování. Od roku 1617 jim byly odebírány kostely. Evangeličtí kněží byli ze země vypovězeni a evangelické bohoslužby zakázány. Po smrti poslední Piastovské kněžny Alžběty Lukrecie bylo na Těšínsku uzavřených 49 evangelických kostelů a 1 kaple. Pouze ti nejvěrnější zůstali při svém vyznání. Scházeli se na tajných shromážděních v horách a lesích. Za zdroj duchovního posilnění jim sloužila Bible, Dambrovského postila a zpěvník těšínského rodáka, faráře Jiřího Třanovského (1592-1637). Teprve po 50 letech těžkého pronásledování, přičiněním švedského krále Karla XII., získali slezští evangelíci na základě Altranštadtské dohody povolení na vystavení šesti tzv. Kostelů milosti. Jedním z nich byl Ježíšův kostel v Těšíně, vystavěn v letech 1709 – 1750, který se stal matkou ostatních evangelických chrámů a sborů na Slezsku. Souběžně se založením kostela byla v Těšíně zavedena školní výuka a v roce 1725 byla posvěcena zděná školní budova. Na zdárném vývoji evangelického školství, růstu těšínského sboru a stavbě Ježíšova kostela měli velký podíl pětističti pastoři a učitelé: Jan Adam Steinmetz, Samuel Ludvík Zasadius, Traugott Imanuel Jerichovius a Jiří Sarganek, vyhoštěni ze zemi v roce 1730.
V roce 1781 císař Josef II. vydal Toleranční patent, umožňující evangelíkům zakládání nových sborů a stavění modliteben. Přestože ještě stále museli evangelíci snášet mnohá omezení a příkoří, byli schopni založit v krátké době několik nových sborů a postavit kromě kostelů i mnohé školy, které se staly důležitými vzdělávacími středisky. Tímto způsobem vznikly mj. sbory v Bystřici, Bludovicích, Komorní Lhotce, Návsí a v jiných obcích Těšínska. V důsledku česko-polské války a rozhodnutí Velvyslanecké rady v belgickém městě Spaa došlo k rozdělení Těšínského Slezska po roce 1920 mezi Polsko a Československou Republiku. Luteráni se ocitli ve složité situaci. Jejich část se přidala k německé evangelické církvi, část k české, většina však – zejména polské národnosti – vytvořila samostatný seniorát. Za druhé světové války církev velmi trpěla. Mnozí faráři se dostali do koncentračních táborů a Němci dosazovali na sbory své duchovní. I po válce se stala církev polem národnostně-politických třenic. V roce 1948 se k moci dostal komunismus a vztah církve a státu byl brzy násilně upraven. Avšak snaha o zachování vlastní identity vedla nakonec k ustanovení samostatné Slezské církve evangelické augsburského vyznání v roce 1950. Jak již bylo zmíněno, trvalým rysem převážné části těšínských evangelíků byl pietistický typ zbožností, který se rozvíjel především na počátku 20. století, kdy živé zvěstování evangelia šlo ruku v ruce se službou diakonickou. Toto evangelizačně-misijní hnutí vykonalo v církvi požehnanou službu v době komunistické totality. I přesto se však, díky různým zastrašovacím metodám komunistického režimu, za 40 lét výrazně snížil počet členů církve. V následku „sametové revoluce“ v roce 1989 byl vztah církve a státu upraven podle demokratických principů. Tím se navázalo na dřívější činnost v oblasti praktické služby potřebným. V roce 1990 vznikla Slezská diakonie, jedna z čelních nestátních charitativních organizací v České Republice. Naplno se také mohla rozběhnout práce s dětmi, mládeží i dospělými. Slezská církev evangelická augsburského vyznání je členem Ekumenické rady církví v ČR a v její spolupráci vykonává mnohé aktivity, např. vězeňsko-duchovenskou službu či duchovně-pastýřskou službu v nemocnicích. Církev je současně členem Světového luterského svazu, Konference evropských církví a Světové rady církví, rozvíjejíc bohaté kontakty s církvemi v mnoha zemích Evropy a USA. V oblasti evangelizační a diakonické působí kromě Těšínského Slezska také na Krnovsku, Bruntálsku a v Praze. Praktickou pomocí i zvěstí evangelia slouží i na Ukrajině.

Související články:
Śląski Kościół Ewangelicki A. W. (11.10.2007)
| Autor: jak | Vydáno dne 10. 10. 2007 | 2479 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Novinky
19.04.2018: Sušská rybka na Facebooku
Informujeme, že stránku našeho farního sboru najdete také na Facebooku: Sušská rybka Fb. Można tam znaleźć wszelkie aktualne informacje dotyczące życia zborowego oraz ciekawych inicjatyw, godnych polecenia.

18.03.2018: Zpráva ze života a práce sboru za rok 2017
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

12.12.2017: Porządek nabożeństw - 2018 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2018. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke stažení zde.


12.03.2017: Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2016
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

© 2003-2019 sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Prostřední Suché
Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.