Menu
Vyhledávání
Fotogalerie

Chata Lípa, výlet Javorový-Guty
zobrazení: 534
Další fotografie...
Kalendář
<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Doporučujeme

Fotogalerie

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 149 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-149 |

Zajímavosti

Vánoční přání - Życzenia świąteczne


| Autor: jak | Vydáno dne 08. 12. 2011 | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Období Vánoc a Zjevení Páně

Celá tři staletí až do Konstantinova převratu vystačilo církvi jediné sváteční období v roce – období velikonoc. Důraz na neděli, den vzkříšení Páně, dával celému roku ráz velikonoční radosti. Tak byl podtržen význam velikonoční události jakožto ústřední skutečnosti v životě křesťana i církve. Vánoce jako svátky soustředěné na zvěst o Kristově vtělení se vyvíjely od 4. století vlivem bohosloveckých sporů o podstatu Kristovy osoby, které byly řešeny na ekumenických koncilech v Nikaji (325) a v Cařihradu (381), ve vyznání Nicejsko-cařihradském. Adopciánské důrazy, zejména v Egyptě jako by Kristus byl Synem Božím teprve po křtu, při němž došlo k jeho adopci - vedly k zájmu o Ježíšův křest v Jordánu. Vánoční zvěst byla úzce spjata s velikonočním evangeliem: zjevení slávy Božího vtělení se děje v ponížení a v perspektivě kříže. V pozdějším vývoji však bylo v některých tradicích podtrženo tajemství vtělení a zpředmětněno ve svátosti eucharistie. Ve spojení s mocenskými aspiracemi chápe pak církev a její hierarchie sama sebe jako zjevení Boží slávy...

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 03. 12. 2011 | 1368 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Adventní doba

Advent vznikal současně s obdobím vánoc ve složitém procesu, který J. A. Jungmann líčí takto: Koncem 4. století se v Galii slavil svátek Epifanie, spojený se křtem katechumenů. Příprava na křest vedla k postupnému zavádění postu, což bylo obdobou údobí předvelikonočního. Tak se v této oblasti od roku 490 ustálil čtyřicetidenní půst od 11. listopadu do 5. ledna (tj. 40 dní, vynecháme-li soboty a neděle). Podobné tendence se objevily také ve Španělsku, kde se však slavily vánoce 25. prosince. V Římě advent velice dlouho znám nebyl, i když se zde již od začátku 4. století slavily vánoce jako svátky namířené proti ariánství, popírajícímu plné Kristovo božství. Advent se objevuje v Římě teprve uprostřed 6. století v navázání na tradici týdenních postů k jednotlivým obdobím. Postní týden v prosinci byl proměněn v čas přípravy na Narození Páně četbou perikop o zvěstování a navštívení panny Marie, o Janu Křtiteli a oddílů z proroka Izajáše. Za papeže Řehoře Velikého (590 - 604) se pojednou objevují čtyři neděle adventní, jejichž zachovávání se postupně rozšířilo na celou církev. Advent byl - s výjimkou Galie – obdobím příprav na vánoce. Teprve v 10. století převládl prvek kajícnosti, což se projevilo v liturgii vynecháním částí Gloria in excelsis a Te Deum. Nikdy však advent jako celek nebyl obdobím postním. Postupně se stával začátkem církevního roku. V celé řadě zemí (Španělsko, Francie, Anglie) však byly dlouho začátkem církevního roku velikonoce.

Jak ukazují starokřesťanské perikopy, měl by v adventu vyniknout motiv slibů Božích a naděje Kristova příchodu v slávě. Tím se adventní doba liší od doby postní, kterou církev chápala jako období boje mezi Kristem a mocnostmi zla; období adventu je čas zaslíbení. První Boží příchod v poníženosti dítěte z Betléma byl dokladem jeho věrnosti, ohlašované proroky; táž Boží věrnost se prokáže i při jeho druhém příchodu v slávě. Je tedy tématem doby adventní očekávání Božího království. V tomto očekávání se pojí pokání i naděje slávy. Proto není na místě úplně vynechat doxologické motivy, se kterými se v adventu setkáváme až do desátého století.


| Autor: jak | Vydáno dne 22. 11. 2011 | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Dětský klub Paprsek

Již několik let působí v rámci činnosti našeho farního sboru Dětský klub Paprsek, který nabízí pravidelné výchovně-tvůrčí volnočasové aktivity dětem školního i předškolního věku.| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 28. 10. 2011 | 1671 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Bohoslužebné oblečení

Níže uvádíme další článek ohledně liturgických oděvů, tenkrát od brněnského druhého pastora ECAV Martina Grombiříka.

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 27. 10. 2011 | 1571 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Stroje liturgiczne używane w Kościołach luterańskich

Synod naszego Kościoła, który obradować będzie w Czeskim Cieszynie w dniach 14 - 15 października br. zajmować się będzie m.in. strojami liturgicznymi. Poniżej prezentujemy różne stroje liturgiczne i urzędowe używane w różnych Kościołach ewangelickich na świecie. Najbardziej rozpowszechniona i najstarsza jest alba, której historia sięga czasów apostolskich, a ma swoje uzasadnienie zarówno w księgach Nowego Testamentu, jak i w odwołaniach do Testamentu Starego...

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 08. 10. 2011 | 3541 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Rezygnacja pastora z kandydowania w wyborach w Czeskim Cieszynie

Nie jest chyba dla nikogo tajemnicą, że w rozpisanych w zborze czeskocieszyńskim Na Niwach wyborach pastora kandydowałem i ja. Nie chcę się teraz rozpisywać o moich „ideologicznych“ i „dla dobra sprawy“ powodach zgłoszenia swojej kandydatury. Gdyby ktoś miał wątpliwości, to zapewniam: nigdy bym nie zdradził mojego ukochanego zboru w Suchej!

Poniżej zamieszczam swoją rezygnację, przesłaną – jak obiecałem – w przeddzień wyborów. Załączam także list naszego suskiego prezbiterstwa, o którym piszę w rezygnacji. Jest z roku 2006. Powstał w gronie poprzedniego składu prezbiterstwa.

Nasze dzisiejsze prezbiterstwo poszło o krok dalej. Chcę mu za to podziękować w sposób szczególny. O ile o tamtym piśmie mówiłem, że będę go sobie czytał, kiedy mi będzie w życiu szczególnie ciężko, to dzisiejsi nasi prezbiterzy uczynili wielki krok naprzód. Krok w stylu najlepszym, jaki tylko jest możliwy! Powiedzieli mi: „Uszanujemy każdą twoją decyzję. Pewne, żebyśmy chcieli, byś pozostał z nami i będziemy się o to modlić. Gdybyś jednak był powołany gdzie indziej, owoce twojej pracy tu między nami pozostaną“. Jeżeli czyta te słowa jakiś ksiądz: czyż mogą być piękniejsze słowa uznania?

Kochany Zborze Suski, dziękuję Wam za wszystko! Jestem i będę z Wami, czego wyrazem jest poniższe pismo do prezbiterstwa Na Niwach. Poniżej zamieszczam tekst rezygnacji, choć zgoła nie ma w nim wszystkiego, co chciałoby się w związku z tymi wyborami napisać. Trochę inaczej sobie wybory pastora i „badanie“, „poznawanie“ kandydatów wyobrażam! Dzięki Bogu, nie musimy ich na razie przeprowadzać u nas, w Suchej. Zapewniam Zbór, że uczynię wszystko, by tej mojej decyzji nie musiał żałować :-)


| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 23. 09. 2011 | 1594 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

HALEVAJ v Izraeli

Ženský pěvecký sbor se srdcem na dlani z Třince (ze sboru Slezské církve evangelické a. v.) s názvem HALEVAJ se zúčastní v příštím měsíci doposud největší české výpravy do Izraele, v rámci křesťanských ostav židovského Svátku stánků (Sukot). Tyto oslavy, kterých se každoročně účastní tisíce křesťanů z celého světa, organizuje Mezinárodní křesťanské velvyslanectví v Jeruzalémě (ICEJ). Dnes bylo rozhodnuto vedením ICEJ, že HALEVAJ bude dne 14. 10. 2011 vystupovat na slavnostním večeru v poušti, v oáze En Gedi u Mrtvého moře.

Program pro tisíce poutníků bude přenášen do celého světa. Gratulujeme a vyprošujeme požehnání!

Zároveň zveme všechny na jejich vystoupení v sobotu 24. 9. 2011 v Třinci v 16:30, ve sborovém centru SCEAV Hutník.


| Autor: jak | Vydáno dne 23. 09. 2011 | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Już niebawem - nowy numer "Přítele-Przyjaciela"

W tych dniach schodzi właśnie z druku kolejny, październikowy numer naszego ogólnokościelnego miesięcznika, a w nim m.in. informacje dotyczące niektórych działań naszego zboru i naszych drogich Przyjaciół.

Oprócz tego mnóstwo interesujących artykułów związanych z życiem Kościoła, rokiem kościelnym, działaniami misyjnymi, nie zabraknie także przyczynków o tematyce historycznej oraz "perełek" archiwalnych.

Zachęcamy do czytania i prenumerowania!

Poniżej - dla zachęty - mała próbka z redakcyjnej kuchni...


| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 23. 09. 2011 | 851 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Chleb dla nowożeńców

W ogólnopolskim czasopiśmie piekarskim ukazał się artykuł o chlebie dla nowożeńców. Ciekawa inicjatywa naszych przyjaciół z Polski; sprawa warta propagowania.


| Autor: jak | Vydáno dne 15. 09. 2011 | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Modlitwa o pokój

W niedzielę 11. 9. 2011 r. wzięliśmy wraz z chórem udział w nabożeństwie z okazji pamiątki założenia i poświęcenia kościoła w Szczyrku Salmopolu oraz międzynarodowej modlitwie ekumenicznej o pokój na świecie z okazji 10. rocznicy ataku na World Trade Center w Nowym Jorku. Od 2008 roku kamienie z nowojorskich wież WTC znajdują się w Ołtarzu Europejskim wybudowanym na szczycie góry Kotarz z inicjatywy szczyrczańskiego duszpasterza ks. Jana Byrta. Z Nowego Jorku przywieźli je dla Ołtarza Europejskiego współwyznawcy ze Skoczowa.

Modlitwa o pokój odbyła się w kościele, a nie przy ołtarzu, tak by mogły w niej udział wziąć także starsze czy też mniej sprawne osoby. Nabożeństwo miało charakter międzynarodowy: uczestniczyli w nim Polacy, Czesi, Holendrzy i Niemcy. Władze miasta reprezentował Przewodniczący Rady Miejskiej p. Antoni Byrdy, macierzystą parafię w Białej jej proboszcz ks. Henryk Mach. Po nabożeństwie zasadziliśmy w Ogrodzie Reformacji "drzewo pokoju" upamiętniające tragiczne wydarzenia sprzed 10 lat – stała się nim nasza sosna, przywieziona ze Suchej, jako symbol naszego zboru i miejscowości (sosna jest drzewem herbowym Suchej Górnej; według legendy od sosny się wszystko zaczęło...).

Podczas nabożeństwa nasz chór pod dyr. Jana Marka posłużył dwoma blokami pieśni, które słowem wiążącym, opartym w dużej mierze na własnych wspomnieniach z obozów młodzieżowych w Salmopolu, poprzeplatała s. Marylka Marek. Dziękujemy Bogu za przepiękną niedzielę, za Jego Słowo, które do nas przemawiało i którym chcemy budować się nawzajem: niewielkie liczebnie, ale wielkie duchem wspólnoty w Szczyrku Salmopolu i Hawierzowie Suchej.

Zdjęcia z uroczystości znaleźć można w poniższej galerii: Fotogalerie


Spełniając prośbę chórzystów poniżej publikuję kazanie, które zabrzmiało podczas pamiątki założenia.


| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 11. 09. 2011 | 1586 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Wszystko należy wykorzystać dla chwały Bożej

... czyli powakacyjna rozmowa z ks. Janem Byrtem ze Szczyrku Salmopola

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 24. 08. 2011 | 1462 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Výlet do Ostravy

V nedělní odpoledne dne 21. srpna 2011 se konal výlet Setkání ve 3. (rodiny, střední generace) do Ostravy. Navštívili jsme tamní radniční věž a kochali se krásným výhledem do okolí. Panorama třetího největšího města ČR je z této perspektivy skutečně zajímavá.

Fotky z výletu najdete v této fotogalerii (a můžete tam přidat i své snímky, pokud ještě někdo fotil): Fotogalerie


| Autor: jak | Vydáno dne 24. 08. 2011 | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

W szatach wybielonych krwią Baranka

Zdarzyło mi się, że widząc zdumione miny moich zborowników, musiałem rozpocząć kazanie od oświadczenia, że jestem zdrowy co się tyczy zdolności umysłowych (przynajmniej tak mi się prywatnie wydaje, że jestem) i nic mi się po 40. urodzinach nie stało z głową. :-)
Jako ilustrację do kazania z księgi Objawienia Jana (w tym miejscu przeczytaj, Drogi Czytelniku, tekst z Obj 7,9-17) przywdziałem bowiem tradycyjną albę i stułę – najstarszy strój liturgiczny Kościoła chrześcijańskiego, którego historia sięga czasów apostolskich...

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 19. 08. 2011 | 2372 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Na TKB rozdawali Wodę Życia

Podczas tegorocznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej młodzi wolontariusze z Wisły i Szczyrku rozdawali w tych miejscowościach wodę mineralną, a także Słowo Boże – Wodę Życia...

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 05. 08. 2011 | 1490 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-149 |

Nejbližší akce
Novinky
12.03.2017: Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2016
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

28.12.2016: Porządek nabożeństw - 2017 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2017. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke ztažení zde.


09.01.2016: Projekt na záchranu varhan
Podrobné informace o varhanách v evangelickém kostele v Havířově-Prostřední Suché naleznete v tomto článku.

31.12.2015: Porządek nabożeństw 2016

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2016. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Náhled obálky najdete zde. Celý pořádek je ke ztažení zde

© 2003-2017 sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Prostřední Suché
Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.