Menu
Vyhledávání
Fotogalerie

Zámek Raduň - Malá Morávka - Karlova Studánka
zobrazení: 988
Další fotografie...
Kalendář
<<  Únor  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28     
Doporučujeme

Fotogalerie

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 153 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-150 | 150-153 |

Zajímavosti

My już zimę pożegnaliśmy - Zgromadzeniem Zborowym...

Rodinné foto na závěr Jarní rodinné bohoslužby...

Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. w Hawierzowie Suchej za rok 2011 można przeczytać tutaj: výroční zpráva

Nagranie ze zgromadzenia zborowego można pobrać i posłuchać tutaj:nahrávky bohoslužeb


| Autor: jak | Vydáno dne 04. 03. 2012 | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Ewa Farna: Víra je pro mě životní základ

Zdroj - Źródło: "Přítel - Przyjaciel", Časopis Slezské církve evangelické a. v. v RČ - Pismo Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. w RC, č. 2/2012, s. 18-19.| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 11. 02. 2012 | 2418 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Petice proti rasové a náboženské nesnášenlivosti

Uvedenou níže petici iniciovali občané sdružení v české pobočce Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém. Jako křesťané, vědomi si neblahého dědictví církevního antijudaismu, rozhodně odmítáme každou formu nábožensky motivovaného násilí a předsudků.

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 09. 02. 2012 | 1453 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Wprowadzenie w urząd ks. bpa Jana Wacławka

V neděli odpoledne dne 29. ledna 2012 se českotěšínský evangelický chrám Na Nivách zaplnil věřícími a hosty, kteří přišli na slavnostní bohoslužbu, během níž byl uveden do úřadu biskup Slezské církve evangelické a. v. Mgr. Jan Wacławek. Níže – kromě krátké relace ze slavnosti – uvádíme tekst kázání biskupa Wacławka v polské, české a německé jazykové verzi.

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 01. 02. 2012 | 2125 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Vánoční přání - Życzenia świąteczne


| Autor: jak | Vydáno dne 08. 12. 2011 | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Období Vánoc a Zjevení Páně

Celá tři staletí až do Konstantinova převratu vystačilo církvi jediné sváteční období v roce – období velikonoc. Důraz na neděli, den vzkříšení Páně, dával celému roku ráz velikonoční radosti. Tak byl podtržen význam velikonoční události jakožto ústřední skutečnosti v životě křesťana i církve. Vánoce jako svátky soustředěné na zvěst o Kristově vtělení se vyvíjely od 4. století vlivem bohosloveckých sporů o podstatu Kristovy osoby, které byly řešeny na ekumenických koncilech v Nikaji (325) a v Cařihradu (381), ve vyznání Nicejsko-cařihradském. Adopciánské důrazy, zejména v Egyptě jako by Kristus byl Synem Božím teprve po křtu, při němž došlo k jeho adopci - vedly k zájmu o Ježíšův křest v Jordánu. Vánoční zvěst byla úzce spjata s velikonočním evangeliem: zjevení slávy Božího vtělení se děje v ponížení a v perspektivě kříže. V pozdějším vývoji však bylo v některých tradicích podtrženo tajemství vtělení a zpředmětněno ve svátosti eucharistie. Ve spojení s mocenskými aspiracemi chápe pak církev a její hierarchie sama sebe jako zjevení Boží slávy...

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 03. 12. 2011 | 1445 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Adventní doba

Advent vznikal současně s obdobím vánoc ve složitém procesu, který J. A. Jungmann líčí takto: Koncem 4. století se v Galii slavil svátek Epifanie, spojený se křtem katechumenů. Příprava na křest vedla k postupnému zavádění postu, což bylo obdobou údobí předvelikonočního. Tak se v této oblasti od roku 490 ustálil čtyřicetidenní půst od 11. listopadu do 5. ledna (tj. 40 dní, vynecháme-li soboty a neděle). Podobné tendence se objevily také ve Španělsku, kde se však slavily vánoce 25. prosince. V Římě advent velice dlouho znám nebyl, i když se zde již od začátku 4. století slavily vánoce jako svátky namířené proti ariánství, popírajícímu plné Kristovo božství. Advent se objevuje v Římě teprve uprostřed 6. století v navázání na tradici týdenních postů k jednotlivým obdobím. Postní týden v prosinci byl proměněn v čas přípravy na Narození Páně četbou perikop o zvěstování a navštívení panny Marie, o Janu Křtiteli a oddílů z proroka Izajáše. Za papeže Řehoře Velikého (590 - 604) se pojednou objevují čtyři neděle adventní, jejichž zachovávání se postupně rozšířilo na celou církev. Advent byl - s výjimkou Galie – obdobím příprav na vánoce. Teprve v 10. století převládl prvek kajícnosti, což se projevilo v liturgii vynecháním částí Gloria in excelsis a Te Deum. Nikdy však advent jako celek nebyl obdobím postním. Postupně se stával začátkem církevního roku. V celé řadě zemí (Španělsko, Francie, Anglie) však byly dlouho začátkem církevního roku velikonoce.

Jak ukazují starokřesťanské perikopy, měl by v adventu vyniknout motiv slibů Božích a naděje Kristova příchodu v slávě. Tím se adventní doba liší od doby postní, kterou církev chápala jako období boje mezi Kristem a mocnostmi zla; období adventu je čas zaslíbení. První Boží příchod v poníženosti dítěte z Betléma byl dokladem jeho věrnosti, ohlašované proroky; táž Boží věrnost se prokáže i při jeho druhém příchodu v slávě. Je tedy tématem doby adventní očekávání Božího království. V tomto očekávání se pojí pokání i naděje slávy. Proto není na místě úplně vynechat doxologické motivy, se kterými se v adventu setkáváme až do desátého století.


| Autor: jak | Vydáno dne 22. 11. 2011 | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Dětský klub Paprsek

Již několik let působí v rámci činnosti našeho farního sboru Dětský klub Paprsek, který nabízí pravidelné výchovně-tvůrčí volnočasové aktivity dětem školního i předškolního věku.| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 28. 10. 2011 | 1775 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Bohoslužebné oblečení

Níže uvádíme další článek ohledně liturgických oděvů, tenkrát od brněnského druhého pastora ECAV Martina Grombiříka.

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 27. 10. 2011 | 1660 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Stroje liturgiczne używane w Kościołach luterańskich

Synod naszego Kościoła, który obradować będzie w Czeskim Cieszynie w dniach 14 - 15 października br. zajmować się będzie m.in. strojami liturgicznymi. Poniżej prezentujemy różne stroje liturgiczne i urzędowe używane w różnych Kościołach ewangelickich na świecie. Najbardziej rozpowszechniona i najstarsza jest alba, której historia sięga czasów apostolskich, a ma swoje uzasadnienie zarówno w księgach Nowego Testamentu, jak i w odwołaniach do Testamentu Starego...

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 08. 10. 2011 | 3662 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Rezygnacja pastora z kandydowania w wyborach w Czeskim Cieszynie

Nie jest chyba dla nikogo tajemnicą, że w rozpisanych w zborze czeskocieszyńskim Na Niwach wyborach pastora kandydowałem i ja. Nie chcę się teraz rozpisywać o moich „ideologicznych“ i „dla dobra sprawy“ powodach zgłoszenia swojej kandydatury. Gdyby ktoś miał wątpliwości, to zapewniam: nigdy bym nie zdradził mojego ukochanego zboru w Suchej!

Poniżej zamieszczam swoją rezygnację, przesłaną – jak obiecałem – w przeddzień wyborów. Załączam także list naszego suskiego prezbiterstwa, o którym piszę w rezygnacji. Jest z roku 2006. Powstał w gronie poprzedniego składu prezbiterstwa.

Nasze dzisiejsze prezbiterstwo poszło o krok dalej. Chcę mu za to podziękować w sposób szczególny. O ile o tamtym piśmie mówiłem, że będę go sobie czytał, kiedy mi będzie w życiu szczególnie ciężko, to dzisiejsi nasi prezbiterzy uczynili wielki krok naprzód. Krok w stylu najlepszym, jaki tylko jest możliwy! Powiedzieli mi: „Uszanujemy każdą twoją decyzję. Pewne, żebyśmy chcieli, byś pozostał z nami i będziemy się o to modlić. Gdybyś jednak był powołany gdzie indziej, owoce twojej pracy tu między nami pozostaną“. Jeżeli czyta te słowa jakiś ksiądz: czyż mogą być piękniejsze słowa uznania?

Kochany Zborze Suski, dziękuję Wam za wszystko! Jestem i będę z Wami, czego wyrazem jest poniższe pismo do prezbiterstwa Na Niwach. Poniżej zamieszczam tekst rezygnacji, choć zgoła nie ma w nim wszystkiego, co chciałoby się w związku z tymi wyborami napisać. Trochę inaczej sobie wybory pastora i „badanie“, „poznawanie“ kandydatów wyobrażam! Dzięki Bogu, nie musimy ich na razie przeprowadzać u nas, w Suchej. Zapewniam Zbór, że uczynię wszystko, by tej mojej decyzji nie musiał żałować :-)


| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 23. 09. 2011 | 1686 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

HALEVAJ v Izraeli

Ženský pěvecký sbor se srdcem na dlani z Třince (ze sboru Slezské církve evangelické a. v.) s názvem HALEVAJ se zúčastní v příštím měsíci doposud největší české výpravy do Izraele, v rámci křesťanských ostav židovského Svátku stánků (Sukot). Tyto oslavy, kterých se každoročně účastní tisíce křesťanů z celého světa, organizuje Mezinárodní křesťanské velvyslanectví v Jeruzalémě (ICEJ). Dnes bylo rozhodnuto vedením ICEJ, že HALEVAJ bude dne 14. 10. 2011 vystupovat na slavnostním večeru v poušti, v oáze En Gedi u Mrtvého moře.

Program pro tisíce poutníků bude přenášen do celého světa. Gratulujeme a vyprošujeme požehnání!

Zároveň zveme všechny na jejich vystoupení v sobotu 24. 9. 2011 v Třinci v 16:30, ve sborovém centru SCEAV Hutník.


| Autor: jak | Vydáno dne 23. 09. 2011 | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Już niebawem - nowy numer "Přítele-Przyjaciela"

W tych dniach schodzi właśnie z druku kolejny, październikowy numer naszego ogólnokościelnego miesięcznika, a w nim m.in. informacje dotyczące niektórych działań naszego zboru i naszych drogich Przyjaciół.

Oprócz tego mnóstwo interesujących artykułów związanych z życiem Kościoła, rokiem kościelnym, działaniami misyjnymi, nie zabraknie także przyczynków o tematyce historycznej oraz "perełek" archiwalnych.

Zachęcamy do czytania i prenumerowania!

Poniżej - dla zachęty - mała próbka z redakcyjnej kuchni...


| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 23. 09. 2011 | 912 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Chleb dla nowożeńców

W ogólnopolskim czasopiśmie piekarskim ukazał się artykuł o chlebie dla nowożeńców. Ciekawa inicjatywa naszych przyjaciół z Polski; sprawa warta propagowania.


| Autor: jak | Vydáno dne 15. 09. 2011 | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Modlitwa o pokój

W niedzielę 11. 9. 2011 r. wzięliśmy wraz z chórem udział w nabożeństwie z okazji pamiątki założenia i poświęcenia kościoła w Szczyrku Salmopolu oraz międzynarodowej modlitwie ekumenicznej o pokój na świecie z okazji 10. rocznicy ataku na World Trade Center w Nowym Jorku. Od 2008 roku kamienie z nowojorskich wież WTC znajdują się w Ołtarzu Europejskim wybudowanym na szczycie góry Kotarz z inicjatywy szczyrczańskiego duszpasterza ks. Jana Byrta. Z Nowego Jorku przywieźli je dla Ołtarza Europejskiego współwyznawcy ze Skoczowa.

Modlitwa o pokój odbyła się w kościele, a nie przy ołtarzu, tak by mogły w niej udział wziąć także starsze czy też mniej sprawne osoby. Nabożeństwo miało charakter międzynarodowy: uczestniczyli w nim Polacy, Czesi, Holendrzy i Niemcy. Władze miasta reprezentował Przewodniczący Rady Miejskiej p. Antoni Byrdy, macierzystą parafię w Białej jej proboszcz ks. Henryk Mach. Po nabożeństwie zasadziliśmy w Ogrodzie Reformacji "drzewo pokoju" upamiętniające tragiczne wydarzenia sprzed 10 lat – stała się nim nasza sosna, przywieziona ze Suchej, jako symbol naszego zboru i miejscowości (sosna jest drzewem herbowym Suchej Górnej; według legendy od sosny się wszystko zaczęło...).

Podczas nabożeństwa nasz chór pod dyr. Jana Marka posłużył dwoma blokami pieśni, które słowem wiążącym, opartym w dużej mierze na własnych wspomnieniach z obozów młodzieżowych w Salmopolu, poprzeplatała s. Marylka Marek. Dziękujemy Bogu za przepiękną niedzielę, za Jego Słowo, które do nas przemawiało i którym chcemy budować się nawzajem: niewielkie liczebnie, ale wielkie duchem wspólnoty w Szczyrku Salmopolu i Hawierzowie Suchej.

Zdjęcia z uroczystości znaleźć można w poniższej galerii: Fotogalerie


Spełniając prośbę chórzystów poniżej publikuję kazanie, które zabrzmiało podczas pamiątki założenia.


| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 11. 09. 2011 | 1669 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-150 | 150-153 |

Nejbližší akce

KAL_ZADNE_NEJBL_AKCE

Novinky
12.12.2017: Porządek nabożeństw - 2018 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2018. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke ztažení zde.


12.03.2017: Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2016
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

28.12.2016: Porządek nabożeństw - 2017 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2017. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke ztažení zde.


09.01.2016: Projekt na záchranu varhan
Podrobné informace o varhanách v evangelickém kostele v Havířově-Prostřední Suché naleznete v tomto článku.

© 2003-2018 sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Prostřední Suché
Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.