Menu
Vyhledávání
Fotogalerie

Den dětí 2009
zobrazení: 1136
Další fotografie...
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Doporučujeme

Fotogalerie

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 142 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-142 |

Zajímavosti

Zaproszenie do Czeskiego Cieszyna

Do drogich Braci w Urzędzie!

Po raz pierwszy Parafia Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła A. W. w Czeskim Cieszynie przy ulicy Cmentarnej (Osiedle Brandys) pragnie zorganizować - podobnie jak to ma miejsce w wielu Kościołach Luterańskich na świecie - nabożeństwo wigilii paschalnej ze Spowiedzią i Wielkanocną Komunią Świętą w

Wielką Sobotę, dnia 7 kwietnia 2012 r. o godzinie 19.00.

Na to nabożeństwo wigilii paschalnej pragnę serdecznie zaprosić wiernych naszych parafii po czeskiej i polskiej stronie Olzy, ale w szczególności duchownych Czeskiego Cieszyna i Cieszyna oraz sąsiednich zborów.

Będę wdzięczny za udział (możliwie w stroju liturgicznym, wielkanocnym).

Z serdecznym bratnim i wielkanocnym pozdrowieniem: „Pokój Wam!”

( - ) ks. Rafał Bukowiecki, pastor

Cieszyn, dnia 4 kwietnia 2012 r.

 

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 05. 04. 2012 | 1858 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Kulturou proti antisemitismu a neonacismu

Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) Vás zve do Prahy na veřejnou akci „Kulturou proti antisemitismu“, která se koná v neděli 22. dubna 2012.| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 29. 03. 2012 | 1477 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Velikonoční přání


| Autor: jak | Vydáno dne 29. 03. 2012 | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Pożegnanie Bogusława Meca

Dnia 16 marca 2012 r. odbył się w Łodzi pogrzeb znanego polskiego piosenkarza, kompozytora i artysty plastyka Bogusława Meca. Zmarł 11 marca 2012 r. po ciężkiej i długiej chorobie. Przeżył 65 lat. Jego przyjaciel ks. Roman Pawlas z Tomaszowa Mazowieckiego, który prowadził uroczystość pogrzebową, powiedział o nim: „Widziałem, że żyłeś w luterańskiej bojaźni – nie wobec ludzi, lecz względem Boga – chyba zawsze wdzięczny świętemu Ojcu za Jego wszechmoc, dobroć i miłosierdzie. A teraz, gdy stoję przy Tobie, a przed nami otwarta mogiła, najważniejsze są biblijne słowa o rozpostartych ramionach miłującego Boga, o niebiańskim pokoju, którego świat dać nie może, o mieszkaniu, które już czeka dla Ciebie”.

Podczas wizyty chóru tomaszowskiego w naszej parafii dziękowaliśmy wraz z siostrą artysty, Danutą Mec-Wypart (która mieszkała u s. Růženki Jurczkowej, wdowy po naszym śp. kuratorze Franciszku Jurczku), za czas który jej bratu, a przez niego nie tylko najbliższym, ale wszystkim dla których tworzył i śpiewał, był darowany. Teraz nastąpił czas pożegnań. W nadziei Zmartwychwstania, dzięki naszemu Zbawicielowi, oczekujemy czasu ponownego spotkania...


| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 23. 03. 2012 | 1650 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

My już zimę pożegnaliśmy - Zgromadzeniem Zborowym...

Rodinné foto na závěr Jarní rodinné bohoslužby...

Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. w Hawierzowie Suchej za rok 2011 można przeczytać tutaj: výroční zpráva

Nagranie ze zgromadzenia zborowego można pobrać i posłuchać tutaj:nahrávky bohoslužeb


| Autor: jak | Vydáno dne 04. 03. 2012 | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Ewa Farna: Víra je pro mě životní základ

Zdroj - Źródło: "Přítel - Przyjaciel", Časopis Slezské církve evangelické a. v. v RČ - Pismo Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. w RC, č. 2/2012, s. 18-19.| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 11. 02. 2012 | 2234 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Petice proti rasové a náboženské nesnášenlivosti

Uvedenou níže petici iniciovali občané sdružení v české pobočce Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém. Jako křesťané, vědomi si neblahého dědictví církevního antijudaismu, rozhodně odmítáme každou formu nábožensky motivovaného násilí a předsudků.

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 09. 02. 2012 | 1287 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Wprowadzenie w urząd ks. bpa Jana Wacławka

V neděli odpoledne dne 29. ledna 2012 se českotěšínský evangelický chrám Na Nivách zaplnil věřícími a hosty, kteří přišli na slavnostní bohoslužbu, během níž byl uveden do úřadu biskup Slezské církve evangelické a. v. Mgr. Jan Wacławek. Níže – kromě krátké relace ze slavnosti – uvádíme tekst kázání biskupa Wacławka v polské, české a německé jazykové verzi.

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 01. 02. 2012 | 1968 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Vánoční přání - Życzenia świąteczne


| Autor: jak | Vydáno dne 08. 12. 2011 | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Období Vánoc a Zjevení Páně

Celá tři staletí až do Konstantinova převratu vystačilo církvi jediné sváteční období v roce – období velikonoc. Důraz na neděli, den vzkříšení Páně, dával celému roku ráz velikonoční radosti. Tak byl podtržen význam velikonoční události jakožto ústřední skutečnosti v životě křesťana i církve. Vánoce jako svátky soustředěné na zvěst o Kristově vtělení se vyvíjely od 4. století vlivem bohosloveckých sporů o podstatu Kristovy osoby, které byly řešeny na ekumenických koncilech v Nikaji (325) a v Cařihradu (381), ve vyznání Nicejsko-cařihradském. Adopciánské důrazy, zejména v Egyptě jako by Kristus byl Synem Božím teprve po křtu, při němž došlo k jeho adopci - vedly k zájmu o Ježíšův křest v Jordánu. Vánoční zvěst byla úzce spjata s velikonočním evangeliem: zjevení slávy Božího vtělení se děje v ponížení a v perspektivě kříže. V pozdějším vývoji však bylo v některých tradicích podtrženo tajemství vtělení a zpředmětněno ve svátosti eucharistie. Ve spojení s mocenskými aspiracemi chápe pak církev a její hierarchie sama sebe jako zjevení Boží slávy...

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 03. 12. 2011 | 1303 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Adventní doba

Advent vznikal současně s obdobím vánoc ve složitém procesu, který J. A. Jungmann líčí takto: Koncem 4. století se v Galii slavil svátek Epifanie, spojený se křtem katechumenů. Příprava na křest vedla k postupnému zavádění postu, což bylo obdobou údobí předvelikonočního. Tak se v této oblasti od roku 490 ustálil čtyřicetidenní půst od 11. listopadu do 5. ledna (tj. 40 dní, vynecháme-li soboty a neděle). Podobné tendence se objevily také ve Španělsku, kde se však slavily vánoce 25. prosince. V Římě advent velice dlouho znám nebyl, i když se zde již od začátku 4. století slavily vánoce jako svátky namířené proti ariánství, popírajícímu plné Kristovo božství. Advent se objevuje v Římě teprve uprostřed 6. století v navázání na tradici týdenních postů k jednotlivým obdobím. Postní týden v prosinci byl proměněn v čas přípravy na Narození Páně četbou perikop o zvěstování a navštívení panny Marie, o Janu Křtiteli a oddílů z proroka Izajáše. Za papeže Řehoře Velikého (590 - 604) se pojednou objevují čtyři neděle adventní, jejichž zachovávání se postupně rozšířilo na celou církev. Advent byl - s výjimkou Galie – obdobím příprav na vánoce. Teprve v 10. století převládl prvek kajícnosti, což se projevilo v liturgii vynecháním částí Gloria in excelsis a Te Deum. Nikdy však advent jako celek nebyl obdobím postním. Postupně se stával začátkem církevního roku. V celé řadě zemí (Španělsko, Francie, Anglie) však byly dlouho začátkem církevního roku velikonoce.

Jak ukazují starokřesťanské perikopy, měl by v adventu vyniknout motiv slibů Božích a naděje Kristova příchodu v slávě. Tím se adventní doba liší od doby postní, kterou církev chápala jako období boje mezi Kristem a mocnostmi zla; období adventu je čas zaslíbení. První Boží příchod v poníženosti dítěte z Betléma byl dokladem jeho věrnosti, ohlašované proroky; táž Boží věrnost se prokáže i při jeho druhém příchodu v slávě. Je tedy tématem doby adventní očekávání Božího království. V tomto očekávání se pojí pokání i naděje slávy. Proto není na místě úplně vynechat doxologické motivy, se kterými se v adventu setkáváme až do desátého století.


| Autor: jak | Vydáno dne 22. 11. 2011 | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Dětský klub Paprsek

Již několik let působí v rámci činnosti našeho farního sboru Dětský klub Paprsek, který nabízí pravidelné výchovně-tvůrčí volnočasové aktivity dětem školního i předškolního věku.| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 28. 10. 2011 | 1588 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Bohoslužebné oblečení

Níže uvádíme další článek ohledně liturgických oděvů, tenkrát od brněnského druhého pastora ECAV Martina Grombiříka.

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 27. 10. 2011 | 1485 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Stroje liturgiczne używane w Kościołach luterańskich

Synod naszego Kościoła, który obradować będzie w Czeskim Cieszynie w dniach 14 - 15 października br. zajmować się będzie m.in. strojami liturgicznymi. Poniżej prezentujemy różne stroje liturgiczne i urzędowe używane w różnych Kościołach ewangelickich na świecie. Najbardziej rozpowszechniona i najstarsza jest alba, której historia sięga czasów apostolskich, a ma swoje uzasadnienie zarówno w księgach Nowego Testamentu, jak i w odwołaniach do Testamentu Starego...

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 08. 10. 2011 | 3439 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zajímavosti

Rezygnacja pastora z kandydowania w wyborach w Czeskim Cieszynie

Nie jest chyba dla nikogo tajemnicą, że w rozpisanych w zborze czeskocieszyńskim Na Niwach wyborach pastora kandydowałem i ja. Nie chcę się teraz rozpisywać o moich „ideologicznych“ i „dla dobra sprawy“ powodach zgłoszenia swojej kandydatury. Gdyby ktoś miał wątpliwości, to zapewniam: nigdy bym nie zdradził mojego ukochanego zboru w Suchej!

Poniżej zamieszczam swoją rezygnację, przesłaną – jak obiecałem – w przeddzień wyborów. Załączam także list naszego suskiego prezbiterstwa, o którym piszę w rezygnacji. Jest z roku 2006. Powstał w gronie poprzedniego składu prezbiterstwa.

Nasze dzisiejsze prezbiterstwo poszło o krok dalej. Chcę mu za to podziękować w sposób szczególny. O ile o tamtym piśmie mówiłem, że będę go sobie czytał, kiedy mi będzie w życiu szczególnie ciężko, to dzisiejsi nasi prezbiterzy uczynili wielki krok naprzód. Krok w stylu najlepszym, jaki tylko jest możliwy! Powiedzieli mi: „Uszanujemy każdą twoją decyzję. Pewne, żebyśmy chcieli, byś pozostał z nami i będziemy się o to modlić. Gdybyś jednak był powołany gdzie indziej, owoce twojej pracy tu między nami pozostaną“. Jeżeli czyta te słowa jakiś ksiądz: czyż mogą być piękniejsze słowa uznania?

Kochany Zborze Suski, dziękuję Wam za wszystko! Jestem i będę z Wami, czego wyrazem jest poniższe pismo do prezbiterstwa Na Niwach. Poniżej zamieszczam tekst rezygnacji, choć zgoła nie ma w nim wszystkiego, co chciałoby się w związku z tymi wyborami napisać. Trochę inaczej sobie wybory pastora i „badanie“, „poznawanie“ kandydatów wyobrażam! Dzięki Bogu, nie musimy ich na razie przeprowadzać u nas, w Suchej. Zapewniam Zbór, że uczynię wszystko, by tej mojej decyzji nie musiał żałować :-)


| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 23. 09. 2011 | 1512 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-142 |

Nejbližší akce
Novinky
12.03.2017: Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2016
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

28.12.2016: Porządek nabożeństw - 2017 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2017. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke ztažení zde.


09.01.2016: Projekt na záchranu varhan
Podrobné informace o varhanách v evangelickém kostele v Havířově-Prostřední Suché naleznete v tomto článku.

31.12.2015: Porządek nabożeństw 2016

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2016. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Náhled obálky najdete zde. Celý pořádek je ke ztažení zde

© 2003-2017 sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Prostřední Suché
Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.