Menu
Vyhledávání
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Fotogalerie

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 90 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 |

Život s Bohem

Maria i Marta

Tekst biblijny: „A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski; a pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi; a przystąpiwszy, rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy; niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego; Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta.” (Łk 10,38-42)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 04. 03. 2011 | 2942 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Poselství adventního věnce – Poselstwo wieńca adwentowego

Jako obvykle v období adventu jsme zahájili naší bohoslužbu zapálením další – dnes již třetí – svíce na adventním věnci. Jeho přítomnost v našem kostele, před oltářem pod schůdkama, připomíná všem sborovníkům v jakém období církevního roku se nacházíme...| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 12. 12. 2010 | 1817 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Kamień na kamieniu

Tekst biblijny: „A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.” (Mt 24,1-14)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 04. 12. 2010 | 1598 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Z chórem na nabożeństwie (nie tylko) dla starszych w Istebnej

Tekst biblijny: „Oto idą dni – mówi Pan – że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą. Dlatego oto idą dni – mówi Pan – że już nie będą mówili: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i będą mieszkali na swojej ziemi.” (Jr 23,5-8)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 27. 11. 2010 | 1718 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Kazanie z okazji jubileuszu 100-lecia ks. Jana Motyki

Tekst biblijny: „I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.” (Obj 21,1-7)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 20. 11. 2010 | 2099 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Dva způsoby Boží vlády

Referát Dr. Rainera Stahla (Svaz Martina Luthera, Erlangen) na homiletickém setkání pastorů SCEAV v Českém Těšíně, 1. 11. 2010.

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 09. 11. 2010 | 1767 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Boża zbroja

„W końcu, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.” (Ef 6,10-17)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 23. 10. 2010 | 1537 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Liturgie církve jako komunikant etického v postmodernismu

Ve dnech 1. a 2. října 2010 se ve Slavkově u Brna uskutečnily Dny smíření 2010. Sobotní pracovní seminář měl tentokrát téma "Světlo pro Evropu - liturgie stále živá". Referát na téma „Liturgie církve jako komunikant etického v postmodernismu“ přednesl ThDr. Lucjan Klimsza, PhD. z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Níže uvádíme plný text přednášky bratra faráře Klimszu.

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 07. 10. 2010 | 2007 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Nabożeństwo w Istebnej – Parafialny Weekend Rodzin

Tekst biblijny: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia jego, ale cierp wespół ze mną dla ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię.” (2 Tm 1,7-10)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 23. 09. 2010 | 1565 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Pieśń nowego życia

Tekst biblijny: „Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych; i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu.” (Kol 3,12-17).

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 01. 05. 2010 | 1604 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Połączeni cierpieniem i modlitwą

Biblický text: „Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On ‚hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest‘. Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. ‚Jeho rány vás uzdravily.‘ Vždyť jste ‚bloudili jako ovce‘, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.” (1P 2,21b-25)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 18. 04. 2010 | 1606 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

U Stolu Páně

Na Zelený čtvrtek jsem obdržel od P. Lic. Kazimierza Płachty z Ropice krásné zamyšlení, které níže uvádím...
| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 02. 04. 2010 | 1176 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Velikonoční přání - Życzenia świąteczne


| Autor: jak | Vydáno dne 27. 03. 2010 | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Wielki Post - czas pasyjny w Kościele ewangelickim

Kościoły ewangelickie Polski i Niemiec ogłosiły od Środy Popielcowej dnia 17 lutego do Wielkiej Soboty 3 kwietnia 2010 r. wielki post pod hasłem: „7 tygodni bez…” Siedem tygodni bez tego co nas zniewala, co lubimy, bez czego nie możemy się obejść. W zamian za zaoszczędzone pieniądze na to co lubimy, a bez czego można się obejść (słodycze, papierosy, alkohol, dobre jedzenie i t.p.), składamy te pieniądze na pomoc dla biednych, chorych dzieci, poszkodowanych, potrzebujących naszej pomocy.

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 17. 02. 2010 | 3372 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Hasło miesiąca lutego

„Gdyż nie braknie ubogich na tej ziemi, i dlatego nakazuję ci: W ziemi swojej otwieraj szczodrze swoją rękę przed swoim bratem, przed nędzarzem i biedakiem.” (5 Mż 15,11)

Słowo to zdaje się być szczególnie skierowane do człowieka XXI wieku...


| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 30. 01. 2010 | 1343 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 |

Novinky
19.04.2018: Sušská rybka na Facebooku
Informujeme, že stránku našeho farního sboru najdete také na Facebooku: Sušská rybka Fb. Można tam znaleźć wszelkie aktualne informacje dotyczące życia zborowego oraz ciekawych inicjatyw, godnych polecenia.

18.03.2018: Zpráva ze života a práce sboru za rok 2017
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

12.12.2017: Porządek nabożeństw - 2018 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2018. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke stažení zde.


12.03.2017: Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2016
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

© 2003-2018 sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Prostřední Suché
Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.