Menu
Vyhledávání
Fotogalerie

Nabożeństwo (nie tylko) dla seniorów, dom zborowy Hawierzów Sucha Średnia
zobrazení: 672
Další fotografie...
Kalendář
<<  Únor  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28     
Doporučujeme

Fotogalerie

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 88 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-88 |

Život s Bohem

Kamień na kamieniu

Tekst biblijny: „A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.” (Mt 24,1-14)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 04. 12. 2010 | 1513 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Z chórem na nabożeństwie (nie tylko) dla starszych w Istebnej

Tekst biblijny: „Oto idą dni – mówi Pan – że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą. Dlatego oto idą dni – mówi Pan – że już nie będą mówili: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i będą mieszkali na swojej ziemi.” (Jr 23,5-8)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 27. 11. 2010 | 1634 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Kazanie z okazji jubileuszu 100-lecia ks. Jana Motyki

Tekst biblijny: „I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.” (Obj 21,1-7)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 20. 11. 2010 | 2018 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Dva způsoby Boží vlády

Referát Dr. Rainera Stahla (Svaz Martina Luthera, Erlangen) na homiletickém setkání pastorů SCEAV v Českém Těšíně, 1. 11. 2010.

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 09. 11. 2010 | 1701 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Boża zbroja

„W końcu, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.” (Ef 6,10-17)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 23. 10. 2010 | 1462 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Liturgie církve jako komunikant etického v postmodernismu

Ve dnech 1. a 2. října 2010 se ve Slavkově u Brna uskutečnily Dny smíření 2010. Sobotní pracovní seminář měl tentokrát téma "Světlo pro Evropu - liturgie stále živá". Referát na téma „Liturgie církve jako komunikant etického v postmodernismu“ přednesl ThDr. Lucjan Klimsza, PhD. z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Níže uvádíme plný text přednášky bratra faráře Klimszu.

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 07. 10. 2010 | 1949 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Nabożeństwo w Istebnej – Parafialny Weekend Rodzin

Tekst biblijny: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia jego, ale cierp wespół ze mną dla ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię.” (2 Tm 1,7-10)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 23. 09. 2010 | 1485 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Pieśń nowego życia

Tekst biblijny: „Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych; i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu.” (Kol 3,12-17).

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 01. 05. 2010 | 1550 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Połączeni cierpieniem i modlitwą

Biblický text: „Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On ‚hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest‘. Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. ‚Jeho rány vás uzdravily.‘ Vždyť jste ‚bloudili jako ovce‘, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.” (1P 2,21b-25)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 18. 04. 2010 | 1546 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

U Stolu Páně

Na Zelený čtvrtek jsem obdržel od P. Lic. Kazimierza Płachty z Ropice krásné zamyšlení, které níže uvádím...
| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 02. 04. 2010 | 1113 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Velikonoční přání - Życzenia świąteczne


| Autor: jak | Vydáno dne 27. 03. 2010 | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Wielki Post - czas pasyjny w Kościele ewangelickim

Kościoły ewangelickie Polski i Niemiec ogłosiły od Środy Popielcowej dnia 17 lutego do Wielkiej Soboty 3 kwietnia 2010 r. wielki post pod hasłem: „7 tygodni bez…” Siedem tygodni bez tego co nas zniewala, co lubimy, bez czego nie możemy się obejść. W zamian za zaoszczędzone pieniądze na to co lubimy, a bez czego można się obejść (słodycze, papierosy, alkohol, dobre jedzenie i t.p.), składamy te pieniądze na pomoc dla biednych, chorych dzieci, poszkodowanych, potrzebujących naszej pomocy.

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 17. 02. 2010 | 3264 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Hasło miesiąca lutego

„Gdyż nie braknie ubogich na tej ziemi, i dlatego nakazuję ci: W ziemi swojej otwieraj szczodrze swoją rękę przed swoim bratem, przed nędzarzem i biedakiem.” (5 Mż 15,11)

Słowo to zdaje się być szczególnie skierowane do człowieka XXI wieku...


| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 30. 01. 2010 | 1278 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

S důvěrou do nového

Biblický text: „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“ Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.” (Ř 8,31b-39)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 30. 12. 2009 | 1369 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Likijska refleksja albo na Wszystkich Świętych bardziej osobiście

Biblický text:
„Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. Proto zde sténáme touhou, abychom byli oděni šatem nebeským. Vždyť jen když jej oblékneme, nebudeme shledáni nazí. Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme pod těžkým břemenem, neboť nechceme, aby z nás bylo svlečeno naše pozemské tělo, nýbrž aby přes ně bylo oblečeno nebeské, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Ten, kdo nás k tomu připravil a dal nám již Ducha jako závdavek, je Bůh. Jsme tedy stále plni důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána – žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme. V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u Pána. Proto nám také nadevše záleží na tom, abychom se mu líbili, ať už odcházíme domů nebo zůstáváme v cizině. Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.“ (2K 5,1-10)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 31. 10. 2009 | 2078 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-88 |

Nejbližší akce

KAL_ZADNE_NEJBL_AKCE

Novinky
12.12.2017: Porządek nabożeństw - 2018 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2018. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke ztažení zde.


12.03.2017: Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2016
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

28.12.2016: Porządek nabożeństw - 2017 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2017. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke ztažení zde.


09.01.2016: Projekt na záchranu varhan
Podrobné informace o varhanách v evangelickém kostele v Havířově-Prostřední Suché naleznete v tomto článku.

© 2003-2018 sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Prostřední Suché
Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.