Menu
Vyhledávání
Fotogalerie

Tydzień Ewangelizacyjny
zobrazení: 1190
Další fotografie...
Kalendář
<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Doporučujeme

Fotogalerie

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 86 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-86 |

Život s Bohem

Kazanie z okazji jubileuszu 100-lecia ks. Jana Motyki

Tekst biblijny: „I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.” (Obj 21,1-7)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 20. 11. 2010 | 1919 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Dva způsoby Boží vlády

Referát Dr. Rainera Stahla (Svaz Martina Luthera, Erlangen) na homiletickém setkání pastorů SCEAV v Českém Těšíně, 1. 11. 2010.

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 09. 11. 2010 | 1610 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Boża zbroja

„W końcu, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.” (Ef 6,10-17)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 23. 10. 2010 | 1394 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Liturgie církve jako komunikant etického v postmodernismu

Ve dnech 1. a 2. října 2010 se ve Slavkově u Brna uskutečnily Dny smíření 2010. Sobotní pracovní seminář měl tentokrát téma "Světlo pro Evropu - liturgie stále živá". Referát na téma „Liturgie církve jako komunikant etického v postmodernismu“ přednesl ThDr. Lucjan Klimsza, PhD. z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Níže uvádíme plný text přednášky bratra faráře Klimszu.

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 07. 10. 2010 | 1859 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Nabożeństwo w Istebnej – Parafialny Weekend Rodzin

Tekst biblijny: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia jego, ale cierp wespół ze mną dla ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię.” (2 Tm 1,7-10)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 23. 09. 2010 | 1402 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Pieśń nowego życia

Tekst biblijny: „Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych; i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu.” (Kol 3,12-17).

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 01. 05. 2010 | 1495 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Połączeni cierpieniem i modlitwą

Biblický text: „Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On ‚hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest‘. Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. ‚Jeho rány vás uzdravily.‘ Vždyť jste ‚bloudili jako ovce‘, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.” (1P 2,21b-25)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 18. 04. 2010 | 1488 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

U Stolu Páně

Na Zelený čtvrtek jsem obdržel od P. Lic. Kazimierza Płachty z Ropice krásné zamyšlení, které níže uvádím...
| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 02. 04. 2010 | 1057 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Velikonoční přání - Życzenia świąteczne


| Autor: jak | Vydáno dne 27. 03. 2010 | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Wielki Post - czas pasyjny w Kościele ewangelickim

Kościoły ewangelickie Polski i Niemiec ogłosiły od Środy Popielcowej dnia 17 lutego do Wielkiej Soboty 3 kwietnia 2010 r. wielki post pod hasłem: „7 tygodni bez…” Siedem tygodni bez tego co nas zniewala, co lubimy, bez czego nie możemy się obejść. W zamian za zaoszczędzone pieniądze na to co lubimy, a bez czego można się obejść (słodycze, papierosy, alkohol, dobre jedzenie i t.p.), składamy te pieniądze na pomoc dla biednych, chorych dzieci, poszkodowanych, potrzebujących naszej pomocy.

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 17. 02. 2010 | 3187 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Hasło miesiąca lutego

„Gdyż nie braknie ubogich na tej ziemi, i dlatego nakazuję ci: W ziemi swojej otwieraj szczodrze swoją rękę przed swoim bratem, przed nędzarzem i biedakiem.” (5 Mż 15,11)

Słowo to zdaje się być szczególnie skierowane do człowieka XXI wieku...


| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 30. 01. 2010 | 1230 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

S důvěrou do nového

Biblický text: „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“ Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.” (Ř 8,31b-39)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 30. 12. 2009 | 1287 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Likijska refleksja albo na Wszystkich Świętych bardziej osobiście

Biblický text:
„Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. Proto zde sténáme touhou, abychom byli oděni šatem nebeským. Vždyť jen když jej oblékneme, nebudeme shledáni nazí. Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme pod těžkým břemenem, neboť nechceme, aby z nás bylo svlečeno naše pozemské tělo, nýbrž aby přes ně bylo oblečeno nebeské, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Ten, kdo nás k tomu připravil a dal nám již Ducha jako závdavek, je Bůh. Jsme tedy stále plni důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána – žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme. V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u Pána. Proto nám také nadevše záleží na tom, abychom se mu líbili, ať už odcházíme domů nebo zůstáváme v cizině. Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.“ (2K 5,1-10)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 31. 10. 2009 | 1986 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Nadzieja godna pozazdroszczenia

Listopad ze swoją szczególną aurą skłania człowieka do refleksji nad przemijaniem...

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 19. 10. 2009 | 914 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Człowiek – wróg czy bliźni?

Tekst biblijny:
„A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył dwa denary, dał je gospodarzowi i rzekł: Opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: Ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź, i ty czyń podobnie.” (Łk 10,25-37)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 05. 09. 2009 | 1345 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-86 |

Nejbližší akce
Novinky
12.03.2017: Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2016
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

28.12.2016: Porządek nabożeństw - 2017 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2017. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke ztažení zde.


09.01.2016: Projekt na záchranu varhan
Podrobné informace o varhanách v evangelickém kostele v Havířově-Prostřední Suché naleznete v tomto článku.

31.12.2015: Porządek nabożeństw 2016

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2016. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Náhled obálky najdete zde. Celý pořádek je ke ztažení zde

© 2003-2017 sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Prostřední Suché
Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.