Menu
Vyhledávání
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Fotogalerie

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 90 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 |

Život s Bohem

Zakończenie roku szkolnego

Tekst biblijny: „Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska jego trwa na wieki!” (Ps 118,29)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 29. 06. 2012 | 2800 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Biblické čtení týdne – Biblijne czytanie tygodnia


„Probuď se, meči, proti mému pastýři, proti reku, mému společníku, je výrok Hospodina zástupů. Bij pastýře a ovce se rozprchnou! K maličkým však obrátím svou ruku. Z celé země, je výrok Hospodinův, budou dvě třetiny vyhlazeny, zajdou, jen třetina v ní zbude. Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: ‚Toto je můj lid.‘ A oni řeknou: ‚Hospodin je můj Bůh.‘“ (Za 13,7-9)

Během bohoslužby v pátek 30. 3. 2012 v 16:30 slovem v jazyce českém poslouží senior Vladislav Volný ml.

Srdečně zveme!


| Autor: jak | Vydáno dne 27. 03. 2012 | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Biblijne czytanie tygodnia - Biblické čtení týdne

„Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem, każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem ani się nie cofnąłem. Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Lecz Wszechmogący Pan pomaga mi, dlatego nie zostałem zhańbiony, dlatego uczyniłem moją twarz twardą jak krzemień; wiedziałem bowiem, że nie będę zawstydzony. Bliski jest Ten, który mi przyzna słuszność, więc kto ośmieli się spierać się ze mną?” (Iz 50,4-8a)

Podczas nabożeństwa pasyjnego w piątek dnia 23. 3. 2012 r. zwiastowaniem Słowa Bożego posłuży diak. Edward Mitręga z Trzyńca.

Serdecznie zapraszamy!


| Autor: jak | Vydáno dne 21. 03. 2012 | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Biblické čtení týdne - Biblijne czytanie tygodnia

„Od Kaifáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně zrána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka. Pilát vyšel k nim ven a řekl: „Jakou obžalobu vznášíte proti tomu člověku?“ Odpověděli: „Kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali.“ Pilát jim řekl: „Vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona!“ Židé mu odpověděli: „Nám není dovoleno nikoho popravit.“ To aby se naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít.”(J 18,28-32)

Během bohoslužby v pátek 16. 3. 2012 slovem v jazyce českém poslouží pastor Ondřej Prokop.

Srdečně zveme!


| Autor: jak | Vydáno dne 12. 03. 2012 | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Biblijne czytanie tygodnia - Biblické čtení týdne

„Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: Zapytaj, kto to jest. O kim mówi! A on, wsparłszy się o pierś Jezusa, zapytał go: Panie! Kto to jest? A Jezus mu odpowiedział: To jest ten, któremu Ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus: Czyń zaraz, co masz czynić. Ale tego żaden ze współsiedzących nie zrozumiał, po co mu to rzekł. A ponieważ Judasz był skarbnikiem, mniemali niektórzy, iż Jezus mu rzekł: Nakup, czego nam trzeba na święto, lub żeby coś dał ubogim. On więc, wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc.” (J 13,21-30)

Podczas nabożeństwa pasyjnego w piątek dnia 9. 3. 2012 r. zwiastowaniem Słowa Bożego posłuży ks. Witold Strumpf z Karwiny.

Serdecznie zapraszamy!


| Autor: jak | Vydáno dne 04. 03. 2012 | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Biblické čtení týdne – Biblijne czytanie tygodnia

„Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou! Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový , že nebyl podoben lidem. Avšak on pokropí mnohé pronárody krví , před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem neslyšeli.“ Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověkzakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel , ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení spatří světlo , nasytí se tím, co zakusil. „Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.“ On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.“ (Iz 52,13 – 53,12)

Během bohoslužby v pátek 2. 3. 2012 slovem v jazyce českém poslouží círk. rada Libor Šikula z Albrechtic.

Srdečně zveme!


| Autor: jak | Vydáno dne 01. 03. 2012 | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Co jest wielkie?

„Bo dla Pana Zastępów nastanie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne i wysokie, i nad wszystkim, co wyniosłe, aby było poniżone. Nad wszystkimi wysokimi i sterczącymi cedrami Libanu, i nad wszystkimi dębami Baszanu. Nad wszystkimi wysokimi górami i nad wszystkimi sterczącymi pagórkami. I nad każdą wysoką wieżą, i nad każdym murem obronnym. I nad wszystkimi okrętami tartezyjskimi, i nad wszystkimi kosztownymi statkami. I zniży się pycha człowieka, a wyniosłość ludzka opuści się, lecz jedynie Pan wywyższy się w owym dniu, a bożki doszczętnie zginą.” (Iz 2,12-18)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 02. 02. 2012 | 1887 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Stary Rok – wytchnienie przed podróżą

„I wyruszyli z Sukkot, i rozłożyli się obozem w Etam, na skraju pustyni. A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień ani słup ognia w nocy.” (2 Mż 13,20-22)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 27. 12. 2011 | 2478 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Duchowy antywirus

„Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci. Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé.” (Mt 12,33-35)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 12. 11. 2011 | 1897 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Bóg, który jest blisko

Biblický text: „Jednou vyháněl Ježíš zlého ducha z němého člověka. Když ten duch vyšel, němý promluvil. Zástupy se divily. Někteří z nich však řekli: „Démony vyhání ve jménu Belzebula, knížete démonů.“ Jiní ho chtěli podrobit zkoušce; žádali od něho znamení z nebe. Protože znal jejich myšlenky, řekl jim: „Každé království vnitřně rozdělené pustne a dům za domem padá. Je-li i satan v sobě rozdvojen, jak bude moci obstát jeho království? Říkáte přece, že vyháním démony ve jménu Belzebula. Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto budou oni vašimi soudci. Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. Střeží-li silný muž v plné zbroji svůj palác, jeho majetek je v bezpečí. Napadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a kořist rozdělí. Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.“ - „I wypędzał demona, który był niemy. A gdy demon wyszedł, niemy przemówił. I tłum zdumiał się. Niektórzy zaś z nich mówili: On wypędza demony mocą Belzebuba, władcy demonów. Drudzy zaś, kusząc go, żądali od niego znaku z nieba. A On znając ich zamysły, rzekł do nich: Każde królestwo, rozdarte wewnętrznie, pustoszeje, a skłócone domy upadają. Jeśli więc szatan sam w sobie jest rozdarty, jak się ostanie jego królestwo, skoro mówicie, że Ja mocą Belzebuba wypędzam demony? Jeśli zaś Ja mocą Belzebuba wypędzam demony, to czyją mocą synowie wasi wypędzają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. Jeżeli natomiast Ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy zbrojny mocarz strzeże swego zamku, bezpieczne jest mienie jego. Lecz gdy mocniejszy od niego najdzie go i zwycięży, zabiera mu zbroję jego, na której polegał, i rozdaje jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza.” (L 11,14-23)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 05. 11. 2011 | 1822 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Łaska i wierność bez ustanku

Wczoraj wieczorem otrzymałem (obok wielu pozdrowień od naszych przemiłych Zborowników na czele z Bratem Kuratorem) miły list od naszego Przyjaciela i wielkiego Przyjaciela całego naszego Kościoła i zboru suskiego, ks. Jana Grossa. Dołączył do niego niedzielne kazanie, które poniżej pozwalam sobie, ku wzajemnemu budowaniu, zamieścić. Polecam gorąco – miłej lektury wszystkim internautom!

... I serdecznie pozdrawiam z sanatorium cały nasz Zbór!


| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 08. 10. 2011 | 2493 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Radost v nebi

ovceBiblický text: „Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. / Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi.“ Pověděl jim toto podobenství: „Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, a když přijde domů, svolá své přátelé a sousedy a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.‘ Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Nebo má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne: ‚Radujte se se mnou, protože jsem nalezla peníz, který jsem ztratila.‘ Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.“ (L 15,1-10)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 18. 07. 2011 | 1767 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Od lipy do zmartwychwstania, czyli kazanie wielkanocne

Tekst biblijny: „Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi; kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (Rz 6,3-11)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 23. 04. 2011 | 2531 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Velikonoční přání

Požehnané prožívání svátků Velkého týdne,
ztišení pod křížem, jež přináší pokoj a smíření,
a radostnou naději Vzkříšení Páně
přeje všem návštěvníkům Sušské rybky

far. Janusz Kożusznik spolu se svými nejbližšími
a celým farním sborem v Havířově-Suché.| Autor: jak | Vydáno dne 19. 04. 2011 | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Pořád vím, jakou máš hodnotu

Od naší milé sušské sousedky jsem v e-mailu obdržel krásný příběh, který stojí za to citovat. Hovoří o skutečné lásce. Bohudík, vím o někom, kdo mne takto miluje – a Jeho láska je pro mne neustálou inspirací. Kéž i pro Tebe bude tento příběh povzbuzením...

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 06. 04. 2011 | 1688 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 |

Novinky
19.04.2018: Sušská rybka na Facebooku
Informujeme, že stránku našeho farního sboru najdete také na Facebooku: Sušská rybka Fb. Można tam znaleźć wszelkie aktualne informacje dotyczące życia zborowego oraz ciekawych inicjatyw, godnych polecenia.

18.03.2018: Zpráva ze života a práce sboru za rok 2017
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

12.12.2017: Porządek nabożeństw - 2018 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2018. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke stažení zde.


12.03.2017: Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2016
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

© 2003-2018 sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Prostřední Suché
Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.