Menu
Vyhledávání
Fotogalerie

4. 1. 2015, dom zborowy
zobrazení: 698
Další fotografie...
Kalendář
<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Doporučujeme

Fotogalerie

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 86 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-86 |

Život s Bohem

Postní přání - Życzenia pasyjne


| Autor: jak | Vydáno dne 26. 02. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Niesprawiedliwa sprawiedliwość

Biblický text: „Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o deváté hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu, a řekl jim: 'Jděte i vy na mou vinici, a já vám dám, co bude spravedlivé.' Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim: 'Co tu stojíte celý den nečinně?' Odpověděli mu: 'Nikdo nás nenajal.' On jim řekne: 'Jděte i vy na mou vinici.' Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: 'Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním!' Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc; ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři: 'Tihle poslední dělali jedinou hodinu, a tys jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!' On však odpověděl jednomu z nich: 'Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří a jdi! Já chci tomu poslednímu dát jako tobě; nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?' Tak budou poslední první a první poslední.” (Mt 20,1-16)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 31. 01. 2015 | 1300 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Logiczna wiara

Tekst biblijny: „A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idź, a idzie; innemu zaś: Przyjdź, a przychodzi; i słudze swemu: Czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie! I został uzdrowiony sługa w tej godzinie.” (Mt 8,5-13)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 24. 01. 2015 | 874 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Téma letošního Týdne modliteb za jednotu připravili křesťané z Brazilie

Biblický text: „Ježíš jí řekne: ‚Dej mi napít!‘“ (J 4,7)

Cesta, spalující žár slunce, únava a žízeň… „Dej mi napít!“ Tato touha je společná všem lidem...


| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 09. 01. 2015 | 950 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Bóg zawrócił czas

Biblický text: „Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: 'Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.' Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se; a oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k nim: "Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli."“ (L 4,16-21 - text na Nový rok)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 30. 12. 2014 | 1349 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Jak to jest, gdy po raz trzeci każe się na ten sam tekst

Tekst biblijny: „I miał Paweł w nocy widzenie: Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu, stamtąd zaś do Filippi, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. I zatrzymaliśmy się w tym mieście dni kilka. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy, i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i dom jej, prosiła, mówiąc: Skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas.” (Dz 16,9-15)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 22. 02. 2014 | 1632 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Dzień Świętych Pańskich

Biblický text: „... To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.“ (Zj 7,14b-17)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 02. 11. 2013 | 2012 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Po świętach? Nie, to dopiero początek...

Ewangelia św. Marka 16,9-20: „I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził siedem demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli do wsi. Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Na koniec ukazał się jedenastu uczniom, gdy siedzieli u stołu, i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły”.

„Święta, święta i... po świętach”. Znacie takie powiedzenie, prawda? Czas pędzi tak szybko, pogoda zupełnie za nim nie nadąża...


| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 06. 04. 2013 | 2594 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

W imię Jezusa

„Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.“ (Ko 3,17 – heslo dne)

Všemohoucí, dobrý Otče, všechna naše záchrana závisí na tom, abychom dobře rozuměli tvému svatému Slovu. Proto nám je pomoz poslouchat, pochopit a přijmout v upřímné víře. Dej, ať správně poznáme tvou spásnou vůli a co nejvážněji k ní přilneme. To vše k tvé chvále a slávě pro našeho Pána Ježíše Krista. (Podle štrasburské agendy 1525)


| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 31. 12. 2012 | 2691 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Stając przed Bogiem

Tekst biblijny: „Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł.” (Ga 2,16-21)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 15. 08. 2012 | 3505 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Wspólne dziedzictwo słowiańskich apostołów - młodzież ze Suchej w Tomaszowie

Niedzielę 8 lipca przeżyliśmy w Suchej i partnerskim Tomaszowie Mazowieckim pod znakiem wspomnienia naszych wspólnych korzeni. Podczas naszych nabożeństw odwoływaliśmy się do dziedzictwa Apostołów Słowian Cyryla (Konstantyna) i Metodego oraz Mistrza Jana Husa. W Tomaszowie Mazowieckim rozważaliśmy Slowo Boże z Ewangelii Łukasza 14,25-27: „A szły z nim liczne tłumy, i obróciwszy się, rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do mnie i nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim”.
Poniżej zamieszczam wygłoszone w tomaszowskim kościele Zbawiciela kazanie...

Zdjęcia z naszej wizyty w parafii partnerskiej oraz (przy okazji) wycieczki do Warszawy znaleźć można w poniższej galerii: Fotogalerie


| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 05. 07. 2012 | 2625 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Zakończenie roku szkolnego

Tekst biblijny: „Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska jego trwa na wieki!” (Ps 118,29)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 29. 06. 2012 | 2535 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Biblické čtení týdne – Biblijne czytanie tygodnia


„Probuď se, meči, proti mému pastýři, proti reku, mému společníku, je výrok Hospodina zástupů. Bij pastýře a ovce se rozprchnou! K maličkým však obrátím svou ruku. Z celé země, je výrok Hospodinův, budou dvě třetiny vyhlazeny, zajdou, jen třetina v ní zbude. Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: ‚Toto je můj lid.‘ A oni řeknou: ‚Hospodin je můj Bůh.‘“ (Za 13,7-9)

Během bohoslužby v pátek 30. 3. 2012 v 16:30 slovem v jazyce českém poslouží senior Vladislav Volný ml.

Srdečně zveme!


| Autor: jak | Vydáno dne 27. 03. 2012 | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Biblijne czytanie tygodnia - Biblické čtení týdne

„Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem, każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem ani się nie cofnąłem. Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Lecz Wszechmogący Pan pomaga mi, dlatego nie zostałem zhańbiony, dlatego uczyniłem moją twarz twardą jak krzemień; wiedziałem bowiem, że nie będę zawstydzony. Bliski jest Ten, który mi przyzna słuszność, więc kto ośmieli się spierać się ze mną?” (Iz 50,4-8a)

Podczas nabożeństwa pasyjnego w piątek dnia 23. 3. 2012 r. zwiastowaniem Słowa Bożego posłuży diak. Edward Mitręga z Trzyńca.

Serdecznie zapraszamy!


| Autor: jak | Vydáno dne 21. 03. 2012 | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Biblické čtení týdne - Biblijne czytanie tygodnia

„Od Kaifáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně zrána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka. Pilát vyšel k nim ven a řekl: „Jakou obžalobu vznášíte proti tomu člověku?“ Odpověděli: „Kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali.“ Pilát jim řekl: „Vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona!“ Židé mu odpověděli: „Nám není dovoleno nikoho popravit.“ To aby se naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít.”(J 18,28-32)

Během bohoslužby v pátek 16. 3. 2012 slovem v jazyce českém poslouží pastor Ondřej Prokop.

Srdečně zveme!


| Autor: jak | Vydáno dne 12. 03. 2012 | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-86 |

Nejbližší akce
Novinky
12.03.2017: Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2016
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

28.12.2016: Porządek nabożeństw - 2017 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2017. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke ztažení zde.


09.01.2016: Projekt na záchranu varhan
Podrobné informace o varhanách v evangelickém kostele v Havířově-Prostřední Suché naleznete v tomto článku.

31.12.2015: Porządek nabożeństw 2016

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2016. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Náhled obálky najdete zde. Celý pořádek je ke ztažení zde

© 2003-2017 sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Prostřední Suché
Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.