Slovo biskupa SCEAV Tomáše Tyrlíka k prezidentským volbám

Autor: jak <sucha(at)sceav.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 22. 01. 2018

Milí bratři a sestry,

před námi je druhé kolo prezidentských voleb, které se uskuteční v pátek a sobotu 26. - 27. 1. 2018. Dlouho jsem přemýšlel a modlil se, zda k nim napsat několik slov, a po dlouhém zvažování tak nyní činím...Chtěl bych připomenout jen několik málo skutečností a podnětů, které považuji za důležité, abychom o nich uvažovali a také se do nich, pokud možno, aktivně zapojili:

1. Nebudu nikomu říkat, koho má volit a koho ne. Je to výsostné právo každého voliče, jeho vědomí a svědomí, ale také věcí jeho poznání a získání pravdivých a relevantních informací o daném kandidátu, jeho postojích, jednání a charakteru. Naše společnost je i v tomto ohledu polarizována. Na prezidentské kandidáty v ní existují různé názory a pohledy, i mezi námi křesťany, a to napříč všemi generacemi. Taková je naše realita. Přitom všem bychom však neměli zapomínat, že nad tím vším naším lidským chaosem, zmatkem a tápáním je svrchovaný Bůh, který je Pánem dějin a dovede je do svého konce.

2. S velkým znepokojením však sleduji, že se v posledních dnech v našich poštovních schránkách, a především na internetu a sociálních sítích, objevuje velké množství hoaxů – poplašných, podvodných či záměrně účelově zkreslených a nepravdivých řetězovitě šířených zpráv, které se snaží přesvědčit svou důležitostí a naléhavostí. Jsou to skutečně pravdivé informace, nebo ne? Je dobré hledat odpovědi a ověřit si jejich zdroj. Ale v té změti, chaosu množství zpráv a informací není mnohdy vůbec jednoduché se vyznat a dopátrat pravdy. Jedním z mnoha zdrojů, které dle mého názoru, se snaží podávat pravdivé informace, je webová stránka https://www.popravde.cz/. Ale samozřejmě, existuje více relevantních zdrojů.

3. Chci Vás požádat, abychom se ve svých přímluvných modlitbách modlili o budoucího prezidenta, také za naši vládu a celou politickou situaci v naší zemi. A to nejen před těmito volbami, ale stále, dle slov apoštola Pavla z 1 Tim 2,1-4: „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, 2 za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. 3 To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, 4 aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“ To je neměnný a stále aktuální úkol nás křesťanů. Věřím, že modlitba má velkou moc změnit i to, co se zdá nemožné, neboť u Boha je všechno možné.

4. Prosím, jděte k volbám a s modlitbou odevzdejte hlas tomu kandidátu, který bude dle vašeho uvážení a svědomí pro naši zemi dobrým prezidentem na období dalších 5 let. S přáním Boží moudrosti ke správné volbě a vytrvalé modlitbě za všechny v moci postavené. Ať už to příští týden dopadne jakkoli, zůstaňme i po volbách bratry a sestrami v Kristu.

Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické a. v.