Rok 2017 v klubu Paprsek

Autor: jak <sucha(at)sceav.cz>, Téma: Naše rybička, Vydáno dne: 01. 01. 2018

Do klubu Paprsek zveme všechny děti školního věku do 16 let, ale není výjimkou ani to, že přicházejí i starší děti, nebo naopak i předškoláci v doprovodu rodičů nebo starších sourozenců. S otevřeným srdcem vítáme všechny, kdo jsou ochotni respektovat naše klubová pravidla, která se týkají především obecných pravidel slušného chování a vzájemné tolerance a úcty vůči ostatním...Paprsek je křesťanským volnočasovým klubem. Děti se v klubu seznamují s křesťanskými hodnotami a na pravidelných úterních setkáních prostřednictvím příběhů a vyprávění mají možnost slyšet Biblické poselství. V klubu se snažíme být pro děti oporou a pomáhat jim v celkovém osobnostním rozvoji. Chceme však dětem ukazovat i na Boží lásku k člověku a doprovázet je na jejich cestě víry.

V červnu jsme mohli pro děti uspořádat „Zahradní párty“ na které se klubové děti setkaly a mohly si i zasoutěžit s dětmi z Křesťanských kroužků ze ZŠ Mládežnické a ze ZŠ v Horní Suché. Ze všech světových stran se ten den ozýval hřmot a byla vidět bouřková mračna, jen nad naší malou zahradou, kde jsme se s dětmi bavili, zůstalo celé odpoledne nezatažené nebe, dokud neskončil celý program.Prázdniny jsme na počátku července s klubem uvítali třídenním pobytem v církevním středisku v Rychalticích. Hlavním tématem této akce se stala všechna podobenství, která se týkají setby, růstu a sklizně. V jednotlivých dnech jsme uvažovali o tom, jak Bůh chce zasévat své slovo i do našich srdcí a pomáhá nám, aby mohla naše víra růst. Na akci však nechyběly ani hry, výlety a u dětí oblíbená a již tradiční stezka odvahy. Děkuji všem vedoucím, kteří ochotně čerpali svoji dovolenou, a věnovali na klubovém pobytu svůj čas, energii, smysl pro legraci i otevřená srdce dětem.Děti jsme mohli vzít rovněž do aquaparku na Olešné. Jeden z dalších klubových výletů směřoval na projížďku lodičkami. A na začátku adventu jsme s dětmi vyrazili do Karviné a to nejen s cílem „zkolaudovat“ nově zrekonstruovaný dětský park, ale především jsme chtěli navštívit vedoucího Milana, který ze zdravotních důvodů již delší dobu do klubu nejezdí.V prosinci do klubu dorazil s nadílkou Mikuláš a před koncem kalendářního roku, jsme se s dětmi mohli před vánočními prázdninami rozloučit při společném vánočním setkání, kde jsme se mohli sdílet o tom, co kdo v roce 2017 prožil a nechybělo ani lámání oplatků s vzájemným přáním do příštího roku.Všechny tyto akce se mohly uskutečnit především z Boží milosti, ale i díky ochotě a osobní i finanční angažovanosti vedoucích a rovněž i díky finanční dotaci ve výši 10 000 Kč, kterou poskytlo na činnost klubu Paprsek v roce 2017 Statutární město Havířov.

Edita Nierostková