Poświęcenie organów po remoncie generalnym i koncert Krzysztofa Lukasa

Autor: jak <sucha(at)sceav.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 12. 11. 2017


Generální oprava varhan byla provedena díky obětavosti dárců, podpořena Magistrátem města Havířova a Fondem oprav a investic Slezské církve evangelické a. v.