Poslední kapka

Autor: jak <sucha(at)sceav.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 27. 09. 2017

Zveme Vás na Poslední kapku, která se uskuteční v sobotu 7. 10. 2017 od 9:00 hodin ve středisku Karmel ve Smilovicích...Setkání je určeno lidem, kteří hledají smysl, změnu a naplnění života. Lidem závislým na návykových látkách i těm, kteří jsou ohroženi závislostí (např. alkohol, drogy, gamblerství). Dále zveme všechny, kteří procházejí odmítnutím a také jedince, kteří stojí na okraji společnosti. Nabízejte prosím možnost zúčastnit se i rodinným příslušníkům osob závislých, přátelům a blízkým osobám.

Můžete se těšit na slovo Mgr. Jana Fojcika z FS SCEAV Návsí a doprovodnou skupinu Šance podaná ruka. Občerstvení včetně oběda je zajištěno pro všechny zdarma.

Pokud by měl někdo problém s dojezdem na místo, může přijít 7. 10. ráno ke Sborovému centru Hutník, Revoluční 609, Třinec, kde bude připraveno několik aut pro odvoz do Smilovic. Odjezd je v 8:00 h. Další informace můžete jako obvykle získat na telefonním čísle 608 613 411.

S přáním Božího požehnání 

Věra Morcinková, DiS., asistentka koordinátora projektu Šance podaná ruka