Slavnostní bohoslužby s uvedením do úřadu biskupa SCEAV Mgr. Tomáše Tyrlíka

Autor: jak <sucha(at)sceav.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 14. 05. 2017

V neděli dne 21. 5. 2017 v 15:00 h se v českotěšínském evangelickém kostele Na Nivách uskuteční slavnostní bohoslužby s uvedením do úřadu biskupa Slezské církve evangelické augsburského vyznání Mgr. Tomáše Tyrlíka...
Slavnostní akt provede stávající biskup SCEAV Jan Wacławek za asistence biskupa Těšínské diecéze Evangelicko-augsburské církve v Polsku Adriana Korczago a biskupa Východního distriktu Evangelické a. v. církve na Slovensku Slavomíra Sabola.

Pozvání na tuto bohoslužbu přijala celá řada vzácných zahraničních biskupů a hostů z Rakouska, Německa, Polska, Maďarska, Ruska, Lotyšska, dále hosté z české ekumény i akademické obce a také ředitelka odboru církví Ministerstva kultury ČR.

V průběhu slavnostní bohoslužby zazní tóny dechových orchestrů, dále písně smíšených pěveckých sborů ze sborů SCEAV a písně ženského kvintetu. Součástí bohoslužby budou také zdravice (pozdravy) hostů.


Biskup Tomáš Tyrlík se narodil v roce 1969. Po studiích na Evangelické bohoslovecké fakultě v Bratislavě, Varšavě a německém Erlangen byl dne 31. července 1994 ordinován na pastora SCEAV.

Od roku 1994 působil ve Frýdku-Místku, kde založil nový sbor SCEAV. Od roku 2003 až do současnosti působil ve farním sboru v Třanovicích.

Od roku 1998 zastával také úřad seniora Frýdeckého seniorátu SCEAV. V říjnu 2011 byl zvolen náměstkem biskupa a v červnu 2016 byl zvolen biskupem SCEAV se začátkem působnosti od 21. května 2017.

Tomáš Tyrlík je ženatý, s manželkou Lilií mají tři děti.