Drugie wydanie „Od konfliktu do komunii”

Autor: jak <sucha(at)sceav.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 15. 02. 2017

Zainteresowanie dokumentem „Od konfliktu do komunii” w Polsce przerosło oczekiwania. Już dawno temu nakład został wyczerpany i podjęto decyzję o druku drugiego wydania, które właśnie się ukazało. Jest to wydanie poprawione i uzupełnione, m.in. o tekst wspólnej liturgii, która w Lund modlili się wspólnie luteranie z papieżem Franciszkiem. Przedmowę do drugiego wydania napisał Prymas Polski, abp Wojciech Polak...


Tekst został ponownie przejrzany, a w niektórych miejscach konieczne były korekty stylistyczne. Poprawione i uzupełnione zostały przypisy, które zawierają odniesienia do dostępnych źródeł w języku polskim ważnych dla pogłębionego studium nad owocami, wyzwaniami i nadziejami luterańsko-rzymskokatolickich rozmów.

Miejscami dodano komentarze, uwzględniające zmiany, jakie zaszły w recepcji bilateralnych dokumentów. Drugie wydanie poszerzono o tekst liturgii wykorzystanej podczas wspólnej modlitwy w katedrze w Lund, w której uczestniczyły władze Światowej Federacji Luterańskiej wraz z przedstawicielami Kościołów luterańskich z całego świata oraz papież Franciszek i kard. Kurt Koch w imieniu Kościoła rzymskokatolickiego. Nabożeństwo, które odbyło się 31 października 2016 r., zainaugurowało obchody 500 lat Reformacji. Oprócz Sióstr i Braci z Kościoła rzymskokatolickiego uczestniczyli w nim partnerzy ekumeniczni z różnych Kościołów chrześcijańskich.

Wspólna droga dialogu, choć naznaczona niedoskonałościami i wieloma przeszkodami, jest kontynuowana. Nie ogranicza się ona jedynie do rzymskich katolików i luteran, ale w różny sposób obejmuje również inne Kościoły chrześcijańskie zaangażowane w dialog ekumeniczny.

Wspólna Deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu z 1999 r. została w międzyczasie uznana przez światową Wspólnotę Anglikańską, a prace nad przyjęciem jej przez Światową Wspólnotę Kościołów Reformowanych znajdują się w zaawansowanym stadium.

Od czasu publikacji „Od konfliktu do komunii” wiele się zmieniło we wzajemnych relacjach zarówno w skali globalnej, jak i regionalnej. Ukazały się nowe dokumenty teologiczne wprost nawiązujące do niniejszego tekstu i czerpiące inspirację również z wielu innych źródeł. Na szczególną uwagę zasługują:

Trudno przecenić historyczne, symboliczne i przede wszystkim duchowe znaczenie inauguracji obchodów 500 lat Reformacji w katedrze luterańskiej w Lund z udziałem władz Światowej Federacji Luterańskiej oraz papieża Franciszka. Podpisana przez Biskupa Rzymu i prezydenta ŚFL, bp. Muniba Younana Wspólna deklaracja stała się wraz ze wspólną liturgią, opartą w dużej części na tekście „Od konfliktu od komunii”, ikoną ekumenicznej historii, która – jak ufamy – będzie pisana dalej.

Mamy nadzieję, że drugie wydanie dokumentu będzie nie tylko inspirujące, ale przyczyni się do konkretnych inicjatyw ekumenicznych w Polsce w ważnym roku jubileuszowym 500 lat Reformacji i długo po nim.

Drugie wydanie dokumentu dostępne jest bezpłatnie TUTAJ. W formie książkowej jest do nabycia w Księgarni Warto w Cieszynie.