Sborový pastor - Pastor zboru

Autor: jak <sucha(at)sceav.cz>, Téma: Informace o nás, Vydáno dne: 25. 11. 2015

ks. Janusz Kożusznik – duchowny ewangelicki, w latach 1992-96, jeszcze w czasie studiów teologicznych, służył jako praktykant w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, w latach 1996-97 w Skoczowie. Z dniem ordynacji (3. 8. 1997) delegowany do pracy w Śląskim Kościele Ewangelickim Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej (ŚKEAW). Od r. 2000 proboszcz parafii w Hawierzowie Suchej; ponadto w r. 2002 administrator parafii w Czeskim Cieszynie, zaś od r. 2015 administrator parafii w Cierlicku.

W latach 2003-11 senior Senioratu Cieszyńsko-Hawierzowskiego ŚKEAW. W tym czasie był także wiceprzewodniczącym Komisji ds. Duszpasterstwa Szpitalnego przy Ekumenicznej Radzie Kościołów w Pradze. W r. 2002 był współorganizatorem służby duszpasterskiej w szpitalach w Hawierzowie i Czeskim Cieszynie. W latach 2006-11 organizował polskie nabożeństwa ewangelickie w Pradze.

Od r. 2001 członek rady redakcyjnej ogólnokościelnego miesięcznika ŚKEAW „Przyjaciel Ludu” oraz rocznika „Kalendarz Ewangelicki”, wpierw jako zastępca redaktora naczelnego, a następnie redaktor naczelny. Jako tłumacz, redaktor tekstów i korektor współpracował z różnymi wydawnictwami. Jest autorem wielkiej ilości artykułów publikowanych w periodykach kościelnych w kraju i za granicą. Na stałe współpracuje z redakcją polskich "Wydarzeń" Czeskiego Radia Ostrawa, gdzie prowadzi własną audycję autorską.


Pastor Janusz Kożusznik se narodil v roce 1971 v polském Těšíně. Teologii vystudoval ve Varšavě. Vzhledem k tomu, že jeho kořeny jsou na české straně Těšínska, byl na vlastní žádost vyslán do služby v ČR. Je sborovým pastorem v Havířově-Suché, v letech 2003-2011 plnil funkci seniora Těšínsko-havířovského seniorátu. Je vedoucím redaktorem církevního měsíčníku „Přítel-Przyjaciel“. Jako překladatel, redaktor textů a korektor spolupracoval s nakladatelstvími doma i v zahraničí. Spolupracuje s Českým rozhlasem, kde v rámci vysílání v polském jazyce vede autorský ekumenický pořad.