Ředitel ArcelorMittal Ostrava se stal patronem našeho projektu

Autor: jak <sucha(at)sceav.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 18. 05. 2013


FOTO:

Generální ředitel Tapas Rajdekar předává symbolický šek zástupcům našeho sboru, pastorovi Ondřeji Prokopovi a Zbyszkovi NierostkoviMinigranty 2013 – Co to je?

Minigranty jsou příležitostí pro zaměstnance ArcelorMittal Ostrava (AMO) a dceřiných společností, kteří chtějí udělat dobrý skutek a podpořit neziskovou organizaci, ve které dlouhodobě pomáhají. Díky Minigrantům mohou zaměstnanci požádat o finanční podporu pro organizaci až do výše 30 000 Kč.

Jak grantové řízení probíhalo?

  1. 1. V únoru 2013 společnost AMO vyhlásila již sedmé grantové řízení k projektu nazvanému „Minigranty“.
  2. 2. V průběhu března přicházeli zaměstnanci s nejrůznějšími projekty. K datu uzávěrky bylo registrováno celkem 117 žádostí, které splnily formální požadavky přijetí žádosti k dalšímu hodnocení.
  3. 3. Žádosti byly hodnoceny komisemi v rámci jednotlivých společností dle následujících kritérií: Zapojení zaměstnance v organizaci, zapojení zaměstnance v projektu, důvěryhodnost doporučené organizace, efektivita využití žádaného příspěvku, počet benefitujících, výhody realizace projektu v dané oblasti a proveditelnost a dosažitelnost stanovených cílů.
  4. 4. Koncem dubna 2013 byly schváleny vybrané projekty k realizaci.

A výsledek?

V 7. kole grantového řízení pro své zaměstnance rozdělila společnost ArcelorMittal Ostrava na veřejně prospěšné projekty v Moravskoslezském regionu částku 493 620 Kč.

Ve čtvrtek 9. 5. 2013 proběhlo slavnostní setkání se zaměstnanci a zástupci neziskových organizací, které grant získaly, a následně s nimi byla podepsána smlouva.

Pro neziskovou organizaci Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Havířově-Suché, Klub Paprsek, získal zaměstnanec závodu 10 – Koksovna, Zbyszek Nierostek dotaci ve výši 8 000 Kč. Tyto finance byly využity na nákup dataprojektoru BenQ MX503.