Templ Fest Ostrava

Autor: jak <sucha(at)sceav.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 18. 05. 2013

Druhý ročník TEMPL FESTU proběhne v Ostravě ve dnech 7. a 8. června 2013

"Ve zpěvu srdce Bohu lze uchovat, co dějinné etapy lidstva chtěly vyvrátit z kořenů. Hluboká víra, svědectví dané světu, je dnes společnou cestou židů i křesťanů" (biskup ostravsko - opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz)V Ostravě, která díky těžkému průmyslu a hornictví bývala tavícím kotlem všech různých jazyků, národů i vyznání, stávalo mimo křesťanských chrámů i několik židovských synagog. Staveb někdy honosných, někdy obyčejných. Ostravské synagogy, temply, bývaly nejen místy bohoslužeb, ale také místy přemýšlení, zpěvu, učení, hledání, smutku i srdečné radosti. Festival TEMPL FEST OSTRAVA se pokusí stát se takovým místem.

Co je TEMPL FEST ?

Hudebními i tanečními vystoupeními, výstavami, filmovou projekcí i přednáškami chceme připomenout, že až do tragédie holocaustu byla společenská, kulturní i hospodářská historie Ostravy a celé naší země výrazně spoluutvářena i našimi židovskými spoluobčany. Festival chce připomenout i židovské kořeny křesťanské víry a významné společné duchovní dědictví židů a křesťanů. Tyto duchovní kořeny naší civilizace je zapotřebí neustále připomínat, o to více v současné době, kdy jsou opět na vzestupu různé ideologie nenávisti.

Na co se můžeme letos těšit?

Pátek 7. června 2013

Sobota 8. června 2013


TEMPL FEST OSTRAVA – Společné kořeny

V letošním roce si připomínáme 2 významná výročí: 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a 400. výročí vydání Bible Kralické. Část letošního TEMPL FESTU bude proto věnována vděčnosti za poselství Bible pro člověka. Recitál písničkáře Slávka Klecandra představí převážně písně inspirované Starým zákonem, překladatel a znalec Bible Alexandr Flek nás zase pozve ke čtení svou přednáškou „Bible jako thriller“. Nekonvenční výtvarný projekt „Jobova zvěst“, založený na fotografiích Jana Šibíka, nabídne interaktivní konfrontaci biblického poselství s realitou dneška. Celým programem nás opět provedou hvězdy Národního divadla Moravskoslezského Jiří Sedláček a Vladimír Polák.

Záštitu nad festivalem převzala Židovské obec v Ostravě, Mons. František Václav Lobkowicz - biskup ostravsko – opavské diecéze a Mgr. Jan Wacławek - biskup Slezské církve evangelické a.v. Mediální partneři: TV NOE - televize dobrých zpráv, KONZERVATIVNÍ LISTY - čtení v protisměru, BIBLE TV, Projekt Izrael.

Spolupracující organizace: Židovská obec v Ostravě, Česká křesťanská akademie (místní skupina Opava), Česká společnost přátel Izraele (klub Ostrava), Geshem: impuls PAMATUJ ! na zmařené životy Terezínského rodinného tábora, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, Cooltour OSTRAVA - multižánrové centrum současného umění, Minikino kavárna Ostrava, Moderní dějiny - vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky, Nadační fond Bible 21 a další.

Sponzoři: GASCONTROL - Energie na cestě k Vám, Nadační fond obětem holocaustu, Olive Tour - poznávací a tematické zájezdy do Izraele, HAPPY END CZ, a.s. - pro Vás a životní prostředí - středisko Severní Morava, CK AVETOUR, INSET s.r.o.

Podrobný program: www.templfest.webnode.cz


Za pořadatele ELAIA o.s. - Tomáš Bartonec