Bohoslužba u příležitosti Světového dne modliteb

Autor: jak <sucha(at)sceav.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 03. 2012

V neděli 11. 3. 2012 se v našem kostele konala bohoslužba u příležitosti Světového dne modliteb. Letošní program připravily ženy z Malajsie. Ústředním tématem setkání bylo podobenství o vytrvalé vdově a nespravedlivém soudci (L 18,1-8). Bůh od svých očekává, že se spolehnou na jeho stálou osvobozující přítomnost, a že se stanou jeho pomocnicemi a pomocníky v zápase o větší podíl spravedlnosti na zemi – pro ty nablízku a pro velmi vzdálené bližní. Byli jsme vyzváni, abychom zejména v přímluvných prosbách – a podle možnosti i jinak – byli solidární s ženami, muži a dětmi v Asii, kteří obhajují nepatrné, ty – jejichž volání o pomoc dosud nebylo slyšeno. Informační podněty, letos přicházející z Asie, by mezi námi neměly vyznít naprázdno. Kéž nás Boží Moudrost a nekonečná Laskavost nepřestává dál podněcovat a vést.

Materiály pro příští SDM v roce 2013 připravují sestry z Francie.

Fotky z akce najdete v této fotogalerii: Fotogalerie