20. rocznica śmierci ks. bpa dra Władysława Kiedronia

Autor: jak <sucha(at)sceav.cz>, Téma: Dějiny, Vydáno dne: 21. 02. 2012

W niedzielę 19. 2. 2012 r. w ramach niedzielnego nabożeństwa w kościele w Hawierzowie Błędowicach miało miejsce wspomnienie ks. bpa dra Władysława Kiedronia z okazji 20. rocznicy jego śmierci. Kazanie wygłosił ks. sen. Władysław Volný jr, w nabożeństwie obok rodziny (zięciem biskupa Kiedronia jest ks. sen. Bogusław Kokotek) udział wzięli przedstawiciele obecnych władz Kościoła na czele z ks. bp. Janem Wacławkiem, zastępcą biskupa ks. Tomaszem Tyrlíkiem oraz kuratorem Kościoła inż. Adamem Cieślarem.


Ks. Władysław Kiedroń urodził się dnia 3 grudnia 1922 r. w Błędowicach Dolnych jako syn Adolfa Kiedronia i jego małżonki Alojzji z domu Cimała. Jako młody chłopak został podczas II wojny światowej powołany do wojska, szczęśliwym zbiegiem okoliczności udało mu się przedostać do Szkocji, gdzie walczył jako żołnierz w polskich oddziałach armii generała Andersa. Po zakończeniu wojny kontynuował naukę w liceum im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie, po maturze podjął studia teologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, które ukonczył w roku 1951. Dnia 6 października 1951 r. wstąpił w kościele błędowickim w związek małżeński z Anną Przeczkówną z Błędowic Dolnych.

Służbę duszpasterską w Śląskim Kościele Ewangelickim A. W. rozpoczął ks. Władysław Kiedroń jako wikariusz ks. Unickiego w Ligotce Kameralnej. Ze względów zdrowotnych został przeniesiony do zboru w Cierlicku, gdzie rozpoczął „pracę u podstaw” jako pierwszy pastor zboru w roku 1956. Działał bardzo aktywnie, grono zborowników rozrastało się, po długoletnich staraniach udało się rozpocząć budowę kościoła, niestety bez wieży. W roku 1967 po śmierci ks. seniora Józefa Fukały powołany został do służby duszpasterskiej w zborze trzynieckim. Rada Kościelna wydelegowała go na studia teologiczne na uniwersytetach w Lipsku i Oxfordzie. W tym czasie biskupem naszego Kościoła był ks. Jerzy Cymorek, który zmarł przedwcześnie w 1971 roku.

Ks. dr Władysław Kiedroń został w roku 1971 wybrany na stanowisko biskupa Kościoła. Był trzecim z kolei zwierzchnikiem naszego Kościoła przez okres trzech kadencji, tj. 18 lat, aż do jesieni roku 1989. Był to bardzo trudny okres tzw. normalizacji w latach 70-tych, a następnie okres komunistycznej władzy totalitarnej. Władze państwowe w bardzo wyrafinowany sposób ingerowały w życie wewnętrzne Kościoła poprzez tzw. referentów do spraw kościelnych w poszczególnych powiatach i województwach.

Biskup Kiedroń starał się wykorzystać możliwości uzyskania  zagranicznej pomocy materialnej dla zborów i księży naszego Kościoła. Był długoletnim przewodniczącym Komisji Światowej Federacji Luterańskiej ds. Współpracy Kościołów oraz ds. Gospodarczych i Ekonomicznych w Genewie. Jego współpracownicy, przede wszystkim zagraniczni, niezwykle wysoko cenili jego zdolności organizacyjne, kreatywne podejście do rozwiązywanych problemów oraz poczucie humoru i optymizm. W roku 1983 Fakultet Teologiczny Kościoła ewangelickiego a. w. na Słowacji nadał mu tytuł doktora honoris causa.

W roku 1986 miał Ksiądz Biskup bardzo poważne problemy zdrowotne, podczas konferencji w Niemczech był zmuszony poddać się operacji serca, przeżył śmierć kliniczną – jak często mawiał, urodził się po raz drugi. Stosunki w Kościele były w tym czasie bardzo zaostrzone; pomimo nieustannych prób rozbicia jedności Kościoła oraz chęci zmiany nazwy, jak również często niezdrowych ambicji ksieży-kolegów, Kościół pozostał jednolity. Podczas obrad Synodu jesienią roku 1989 biskupem Kościoła został wybrany ks. Wilhelm Stonawski. Jego poprzednik w urzędzie biskupim bardzo boleśnie przeżywał jednak wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce w naszym Kościele po aksamitnej rewolucji i doprowadziły do jego rozbicia.

Wsparciem w życiu i służbie była dla Księdza Biskupa jego małżonka, zawsze wiernie stojąca u jego boku. Pani pastorowa Kiedroniowa starała się stwarzać ciepło domowego ogniska, także czasie, gdy jej mąż został zwierzchnikiem Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. Dom pastorostwa Kiedroniów był zawsze otwarty, serdecznie byli tutaj przyjmowani wszyscy goście – nieraz oficjalne delegacje z zagranicy. W zaciszu domu biskupa Kiedronia można było swobodnie rozmawiać o różnych sprawach. Pastorostwo Kiedroniowie wspólnie wychowali dwie córki, dane im było dożyć się ukochanych wnucząt.

Ks. bp dr Władysław Kiedroń zmarł w wieku 69 lat w sobotę dnia 29 lutego 1992 r. Jego pogrzeb, który odbył się w kościele błędowickim, był manifestacją ewangelicyzmu i polskości.