Pogrzeb pastorowej Pawełki Romanowej

Autor: jak <sucha(at)sceav.cz>, Téma: Dějiny, Vydáno dne: 13. 07. 2011

Dnia 6 lipca 2011 r., w święto Mistrza Jana Husa, odbył się w Trzanowicach pogrzeb pani pastorowej Pawełki Romanowej z domu Danyś, wdowy po ks. Pawle Romanie. Smutna uroczystość zgromadziła liczne rzesze ludu ewangelickiego z obydwu stron Olzy. Pogrzeb prowadził i kazanie na tekst biblijny z Listu do Rzymian 8,38-39 wygłosił trzanowicki pastor ks. radca sen. Tomasz Tyrlík. W imieniu kierownictwa Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. oraz parafii w Olbrachcicach, gdzie pastorostwo Romanowie służyli przez wiele lat, pożegnał zmarłą p/o Zastępcy Biskupa ŚKEAW ks. radca Libor Šikula, przekazując kondolencje od nieobecnego z ważnych powodów służbowych (reprezentowanie Kościoła podczas uroczystości w Pradze) p/o Biskupa Kościoła ks. zast. bpa Jana Wacławka.


Pawełka  Romanowa urodziła się dnia 3 listopada roku 1918 jako czwarte dziecko Zuzanny i Jana  Danysiów z Żukowa Górnego. Wyrastała wspólnie z rodzeństwem: najstarszą siostrą Anną, dalej dwoma braćmi Janem, Karolem i najmłodszą siostrą Heleną.

Po ukończeniu szkoły podstawowej podjęła studia w Seminarium Nauczycielskim w Ostrawie. Tylko przez krótki czas – półtora roku – pracowała po studiach jako nauczycielka w Gnojniku i Sibicy.

Przed II wojną światową zapoznała się z księdzem Pawłem Romanem, niestety przed weselem, zaraz na początku wojny, został on aresztowany. Pawełka wyjechała wówczas do pracy jako sanitariuszka w szpitalu w Wiedniu i dopiero w listopadzie roku 1942 odbyło się skromne wesele.

Pan Bóg pobłogosławił ich związek małżeński dziećmi. Pierwsza urodziła się córka Irena, jeszcze podczas II wojny światowej. Dalsze dzieci urodziły się już po wojnie: synowie Jerzy, Piotr oraz najmłodsza córka Rutka. Rodzina zamieszkała w Czeskim Cieszynie, gdzie jej mąż, ksiądz Paweł był w tym czasie wikariuszem w zborze Na Niwach. Wiosną roku 1950 objął posadę w nowo założonym zborze w Olbrachcicach, gdzie był pastorem do roku 1979 (aż do odejścia na emeryturę).

Siostra pastorowa pomimo licznych obowiązków w rodzinie brała czynny udział w życiu zboru – uczyła dzieci w szkółce niedzielnej, jakiś czas była dyrygentką chóru, wspólnie z mężem założyli zespół muzyczny, gdzie głównymi instrumentami były mandoliny.

Organizowała również godziny biblijne w rodzinach, dużo czasu poświęcała także odwiedzinom i pomocy starszym oraz chorym zborownikom. Z powodu ówczesnego ustroju politycznego nie było jej dane pracować w szkolnictwie, pracowała więc przez pewien czas w Państwowym Gospodarstwie Rolnym Olbrachcice. Po przeprowadzce do Trzanowic kontynuowała służbę odwiedzinową,  troszczyła się także o młode rodziny.

Rok 2003 był bardzo trudny dla niej ze względu na chorobę  męża Pawła, którym troskliwie opiekowała się aż do jego śmierci. Ks. Paweł Roman został odwołany do wieczności dnia 15 czerwca 2003 r. po długiej chorobie, przeżywszy z łaski Pana niespełna 90 lat. Małżonkowie przeżyli razem 60 lat wspólnej drogi życia.

W okresie wdowieństwa wielką radością Siostry Pastorowej były cotygodniowe spotkania modlitewne z przyjaciółmi. Brała również aktywny udział w życiu zboru, podczas nabożeństw i godzin biblijnych. Jej świadectwo słowem lub pieśnią, jej pokora i miły uśmiech były dla wszystkich wielką zachętą; zwłaszcza cenne były jej modlitwy, które zanosiła do Boga nie tylko za każdego członka swej rodziny, lecz także za wieloma innymi braćmi i siostrami z różnych zborów. Zaiste, wielu z nas nosiła na swych gorliwych modlitwach wstawienniczych. Siostra Pastorowa odwołana została przez Pana życia i śmierci do wiecznego odpocznienia w dzień bardzo symboliczny – dzień, w którym rozdane zostały uczniom świadectwa szkolne, a dla nauczycieli nastąpił czas wakacji, czas odpocznienia. Pan powołał naszą współsiostrę pastorową w ten dzień świadectw, dnia 30 czerwca 2011 r., by dać jej najlepsze świadectwo: „Dobrze, służebnico dobra i wierna, wejdź do radości Pana swego, by otrzymać prawdziwe odpocznienie”. Siostra pastorowa Pawełka Romanowa przeżyła z łaski Pana 92 lata.

ks. sen. Tomasz Tyrlík