Delegacja księży ŚKEAW na grobie ks. dra Józefa Bergera

Autor: jak <sucha(at)sceav.cz>, Téma: Dějiny, Vydáno dne: 17. 03. 2011

Dnia 14. 3. 2011 r. minęła 110. rocznica urodzin ks. superintendenta dra Józefa Bergera...

W poniedziałek dnia 14 marca, dokładnie w dzień 110. rocznicy urodzin ks. dra Józefa Bergera, duszpasterza czeskocieszyńskiego i superintendenta Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W., delegacja kolegów w urzędzie udała się po tradycyjnym poniedziałkowym spotkaniu homiletycznym na grób śp. pastorostwa Bergerów do Ropicy, by złożyć tam kwiaty i uczcić pamięć tego wielkiego człowieka, wodza naszego ludu ewangelickiego na Zaolziu lat powojennych. Po zmówieniu modlitwy i krótkim wspomnieniu studenta ks. superintendenta z lat bratysławskich, ks. Jarosława Kalety, księża odśpiewali po jednej zwrotce pieśni „Smieť žiť preKrista” i „Pan Bóg jest mą siłą”, by po chwili krótkiej refleksji zakończyć Modlitwą Pańską i pieśnią „Jam stęskniony”.


ThDr. Józef Berger (14. března 1901 v Orlové – 11. června 1962 v Bratislavě) byl luterský duchovní, výtvarník a činovník polských mládežnických organizací v Československu. Působil jako pastor v Českém Těšíně. V letech 1927-1928 byl hlavním velitelem mužských oddílů Harcerstwa Polskiego w Czechosłowacji. Za druhé světové války byl vězněn v koncentračních táborech. Roku 1950 byl synodem Slezské církve evangelické a. v. zvolen do úřadu superintendenta této církve. O dva roky později byl z politických a národnostních důvodů komunistickou vládou přinucen vzdát se úřadu a opustit Těšínsko. Odešel do Bratislavy, kde vyučoval na Evangelické bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského. Byl také činný jako výtvarník - maloval akvarely z prostředí koncentračních táborů a krajiny. Je pohřben v Ropici.