Budoucnost církevních sňatků

Autor: bogdan <bogdan.tacina(at)seznam.cz>, Téma: Naše rodina, Vydáno dne: 03. 09. 2008

Pro vaši informaci si Vás dovolujeme upozornit na jedno velmi aktuální téma, kterým se začínají postupně vážně zabývat církve i politici.
Ministerstvo spravedlnosti vyzvalo veřejnost k diskusi o návrhu nového občanského zákoníku. Tento návrh obsahuje i variantu, která počítá se zrušením církevních sňatků (str. 117 , více také v důvodové zprávě), což by znamenalo návrat k totalitnímu pořádku minulého režimu. Česká evangelikální aliance je znepokojena oběma alternativními zněními návrhu a vyzývá k další diskusi a přehodnocení zmíněné úpravy. Křesťanské sbory již poslaly na Ministerstvo spravedlnosti a též Ministerstvo kultury své stanovisko. V download sekci si můžete stáhnout jeho oficiální schválené znění. Poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Zuzana Roithová rovněž zveřejnila protest s podpisovou akcí.

Ministerstvo spravedlnosti v návrhu Občanského zákoníku (nyní. v připomínkovém řízení) preferuje úplné zrušení církevních sňatků. U civilního sňatku ruší slavnostní formu a ze vstupu do manželství činí prostý úřední úkon. Jako druhou variantu navrhuje devalvaci církevní formy sňatku zachovávajíc duální systém, ale:

  1. ruší podmínku, že oddávat mohou jen registrované církve či náboženské společnosti v ČR - tj. oddávat budou moci například i sekty, šamani či satanisté.
  2. zavádí drakonickou sankci - naprostou neplatnost manželství - za nedodání dokladů o uskutečněném církevním obřadu do 3 pracovních dnů.
  3. obnovuje státní souhlas (smutná paralela s perzekučním nástrojem komunistické totalitní moci) - návrh dává státu pravomoc odejmout celé církvi či náboženské společnosti či dokonce konkrétnímu duchovnímu právo oddávat.
  4. ruší účast dvou svědků u devalvovaných církevních sňatků a vypouští slavnostní formu svatebního obřadu.
  5. vynechává odkaz na hodnoty manželství a jeho zvláštní ochranu, staví registrované partnerství na roveň manželství se všemi z toho vyplývajícími důsledky.
  6. zhoršuje péči o dítě - např. vynechána povinnost "společné péče o děti" u rodičů.

Vzhledem k osobním názorům tvůrců i předkladatelů tohoto zákona existuje jisté nebezpečí, že by církve přišly o své znovu nabyté právo oddávat. Rád bych Vás proto požádal, abyste v této věci zvážili své zapojení:

S přáním Božího pokoje

Jiří Unger