Naše cíle

Autor: jak <sucha(at)sceav.cz>, Téma: Informace o nás, Vydáno dne: 27. 02. 2008

1. V souladu s etapami vize, vytvořit pro každou oblast samostatný tým (T: 2009)
2. Vytvořit každoročně 5 akcí pro Havířovskou veřejnost (T: 2009)
3. Vytvořit proces vzdělávání, který bude motivovat a budovat členy sboru (T: 2010) např. školení, vzdělávací skupinky
4. Získat nového placeného služebníka (T: 2012)
5. Navýšit počet členů sboru o 20 (T: 2012)