Naše vize

Autor: jak <sucha(at)sceav.cz>, Téma: Informace o nás, Vydáno dne: 27. 02. 2008

My, členové Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Havířově-Suché,

chceme nabídnout Havířovským spoluobčanům a všem ze širokého okolí, prostory svého chrámu v Havířově Suché, sborového domu v Havířově Suché, kaple v Horní Suché. V těchto prostorech, ale i dalších nám blízkých, soukromých či veřejných, chceme přicházet mezi nevěřící i věřící s nabídkou různých témat potřebných jak k osobnímu růstu, růstu farního sboru v Suché, tak i takových které posilují mezilidské vztahy. Chceme využít širokého spektra možností oslovení jednotlivců i skupin, od příjemného kontemplativního prostředí našeho chrámu, po kvalitativní výklad Písma, práci s dětmi, atd.

Otevřeme v rámci možností, jež chrám a naše církev dovoluje, prostor na setkání s Bohem těm, kteří ho hledají a adekvátním způsobem jej chtějí chválit.

Každý nevěřící, který chce k nám přijít, má u nás otevřenou náruč a my mu půjdeme vstříc. Všemi těmito aktivitami, maximální vlídnosti, vstřícnosti a komunikativnosti, chceme sloužit a být viditelní Havířovským, ale i všem ostatním, kteří nás budou potřebovat.

Věříme, že s pomocí Boží, touto cestou rozšíříme aktuální členskou základnu o nové členy Boží rodiny.