Kategorie hrobových míst

Autor: jak <sucha(at)sceav.cz>, Téma: Správa hřbitova, Vydáno dne: 30. 10. 2007

Presbyterstvo Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Havířově-Suché na svém řádném zasedání dne 29. září 2006 projednalo zprávu Hřbitovní komise o inventarizaci hrobových míst na místním hřbitově. Vycházejíc ze Zákona č. 256/2001 Sb., hřbitovní komise provedla ke dni 1. září 2006 inventarizaci všech hrobových míst a stanovila tři kategorie, do kterých zařadila všecha hrobová místa na zdejším hřbitově.


První skupina (kategorie) jsou všechna hrobová místa, včetně hrobového zařízení, pronajata na základě řádné smlouvy o pronájmu mezi Farním sboem jako pronajímatelem a nájemcem. Nájemce má uzavřenou smlouvu na dobu určitou a je vlastníkem příslušného hrobového zařízení. Pro další trvání nájmu musí uzavřít vždy novou smlouvu o pronájmu.

Druhá skupina (kategorie) jsou všechna místa, která nemohou být pronajata a nejsou také volná, ale jsou majetkem sboru a jsou jím také spravována. Tvoří je hroby s historickými pomníky, hroby s vysazenou trvalou zeleni a společný hrob pro pohřbívání ostatků.

Třetí skupina (kategorie) jsou všechna zbývající hrobová místa volná. Jsou k dispozici k pronájmu na příští léta. V této kategorii jsou v jednotlivých sekcích k dispozici jak hrobová místa zcela prázdná (rezervy), tak některá hrobová místa se zachovalým rámem, případně krycími deskami, které nejsou ničím majetkem. V případě pronájmu, nový nájemce rozhodne vždy sám, jak využije těchto stávajících prvků.