Sborový život

Autor: bogdan <bogdan.tacina(at)seznam.cz>, Téma: Informace o nás, Vydáno dne: 10. 10. 2007

Nahrávky a pořádky bohoslužeb najdete zde.


Bohoslužby neděle (kostel ul. Stará)
1. neděle měsíce (kaple Horní Suchá)
8:45
10:30
Nedělní besídka
pro děti
neděle (kostel ul. Stará) 8:45
Biblické hodiny 2. a 4. nedělě v měsíci 15:00
DRY club čtvrtek 16:00
Setkání ve 3 3. neděle v měsíci 15:00
Modlitební kroužek pondělí 16:00
Zkouška
pěveckého sboru
pondělí 17:00
Dětský klub Paprsek úterý 15:00
Konfirmační výuka čtvrtek 16:30
Sesterská setkání 3. středa v měsíci 16:30
Schůze presbyterstva poslední pátek lichého měsíce 16:30
Bohoslužby
v nemocnici
sobota 10:00
Výuka náboženství resp.
biblické kroužky
SP z pl. językiem nauczania Sucha Górna Polskie przedszkole Sucha Górna
ZŠ Horní Suchá
dle rozvrhu hodin
Domácí skupinka
u Zbyszka Nierostka
Pondělí v sudé kalendářní týdny
kontakt: 736 607 339
16:30